Zgodovinski časopis je glasilo Zveze Zgodovinskih društev Slovenije, v katero se je leta 1981 preoblikovalo Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Prvi zvezek Zgodovinskega časopisa, ki je na dobrih 240 straneh vseboval vse štiri številke prvega letnika, je z letnico 1947 izšel 12. junija 1948. Novi strokovni časopis slovenskih zgodovinarjev je bil v življenje priklican kot glasilo novega Zgodovinskega društva za Slovenijo in je na svoj način odražal nov čas, ki je nastopil po koncu druge svetovne vojne. A čeprav je bil Zgodovinski časopis nova periodična revija in je bilo Zgodovinsko društvo za Slovenijo nova stanovska organizacija, to vendarle ne pomeni, da sta bila brez korenin, tradicije in predhodnikov. Vse troje sega že v 19. stoletje in tradicija, na katero se lahko sklicuje Zgodovinski časopis sega vse do Mitteilungen des Historischen Vereins für Krain, ki so začele izhajati 1846. Neposredni predhodnih Zgodovinskega časopisa pa je bil Glasnik Muzejskega društva za Sloevnijo (1919-1945), ki se je ob preoblikovanju Muzejskega društva za Slovenijo leta 1946 v Zgodovinsko društvo za Slovenijo tudi sam preoblikoval v Zgodovinski časopis.

Tako kot še na marsikaterem področju življenja po vojni, so bili tudi začetki Zgodovinskega časopisa skromni in prvih 21 letnikov je imelo vsega skupaj 16 zvezkov. Kasneje se je stanje bistveno spremenilo in do konca leta 2008 je v 62 letnikih izšlo že 138 zvezkov revije, ki od leta 2001 izhaja vsako leto v dveh dvojnih številkah. Glavni oziroma odgovorni uredniki Zgodovinskega časopisa so do sedaj bili Bogo Grafenauer (1947-1968), Ferdo Gestrin (1969-1972), Vasilij Melik (1973-1999) in Peter Štih (2000-). V Zgodovinskem časopisu, ki je osrednja revija slovenskih zgodovinarjev, so objavljali prav vsi zgodovinarji in zgodovinarke, ki so kaj pomenili ali pa sedaj nekaj pomenijo v slovenskem zgodovinopisju. Zato se skozi posamezne številke Zgodovinskega časopisa, katerega vsebine so lahko dostopne na medmrežju, na svoj način zrcali tudi zgodovina slovenskega zgodovinopisja po drugi svetovni vojni in skozi njegove strani lahko sledimo poti, ki jo je to zgodovinopisje prehodilo.

Izdajatelj: Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Naslov: Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Uredniški odbor: dr. Tina Bahovec, dr. Bojan Balkovec (tehnični urednik), dr. Rajko Bratož, dr. Ernst Bruckmüller, dr. Ivo Goldstein, dr. Žarko Lazarević, dr. Dušan Mlacović (namestnik odgovornega urednika), dr. Božo Repe, dr. Imre Szilágyi, dr. Liliana Ferrari, dr. Franc Rozman, Janez Stergar, dr. Peter Štih (odgovorni urednik), dr. Marta Verginella, dr. Peter Vodopivec, dr. Marija Wakounig.
Uredništvo in uprava: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani
Naslov: Aškerčeva 2/1,SI -l000 Ljubljana, tel.: (01) 241-1200,
Kontakti: e-pošta, tel. (386) 01-241-1200, fax. 01-1259-337 ISSN 0350-5774

Zgodovinski časopis je evidentiran v naslednjih mednarodnih podatkovnih bazah: Scopus, International Bibliography of the Social Sciences, Historical Abstracts, ABC CLIO , America: History and Life, Bibliography of the History of Art, Ulrich’s Periodicals Directory, Russian Academy of Sciences Bibliographies, European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Zgodovinski časopis, 2019, št. 1-2
Leto: 2019

   Zgodovinski časopis, 2018, št. 3-4
   Historical review, 2018, no. 3-4
   Leto: 2018

     Zgodovinski časopis, 2018, št.1-2
     Historical review 2018, no. 1-2
     Leto: 2018

       Zgodovinski časopis, 2017, št. 3 - 4
       Historical review, 2017, vol. 3 - 4
       Leto: 2017

         Zgodovinski časopis, 2017, št. 1 - 2
         Historical review, 2017, vol. 1 - 2
         Leto: 2017

           Zgodovinski časopis, 2016, št. 1-2
           Leto: 2016

             Zgodovinski časopis, 2016, št. 3-4
             Leto: 2016

               Zgodovinski časopis, 2015, št. 1-2
               Leto: 2015

                 Zgodovinski časopis, 2015, št. 3-4
                 Leto: 2015

                   Zgodovinski časopis, 2014, št. 1-2
                   Leto: 2014

                     Zgodovinski časopis, 2014, št. 3-4
                     Leto: 2014

                       Zgodovinski časopis, 2013, št. 1-2
                       Leto: 2013

                         Zgodovinski časopis, 2013, št. 3-4
                         Leto: 2013

                           Zgodovinski časopis, 2012, št. 1-2
                           Leto: 2012

                             Zgodovinski časopis, 2012, št. 3-4
                             Leto: 2012

                               Zgodovinski časopis, 2011, št. 1-2
                               Leto: 2011

                                 Zgodovinski časopis, 2011, št. 3-4
                                 Leto: 2011

                                   Zgodovinski časopis, 2010, št. 1-2
                                   Leto: 2010

                                     Zgodovinski časopis, 2010, št. 3-4
                                     Leto: 2010

                                       Zgodovinski časopis, 2009, št. 1-2
                                       Leto: 2009

                                         Št. zadetkov: 159