• Bila je Jugoslavija: 70 let druge jugoslovanske države, 28.11.2015
  Avtor(ji): Zdenko Čepič
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Cesar Franc Jožef in Slovenci
  Avtor(ji): Peter Vodpivec
  Leto: 2016
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Emona in Ljubljančani: od Argonavtov do zelja, 15. 1. 2015
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Med pacifizmom in patriotizmom, prostozidarji v času velike vojne (1914-18), 19. 3. 2015
  Avtor(ji): Matevž Košir
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Mesto brez spomina – Javni spomeniki v Ljubljani, 19. 2. 2015
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Migracijski procesi na Balkanu v času turške oblasti
  Avtor(ji): Ignacij Voje
  Leto: 2016
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
 • Napoleon Bonaparte in rudnik živega srebra v Idriji, 21. 1. 2016
  Avtor(ji): Janez Šumrada
  Leto: 2016
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • »Naša pot« – oris sokolstva na Slovenskem, 20. 11. 2014
  Avtor(ji): Tomaž Pavlin
  Leto: 2014
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Neprilagojeni in nevarni: Podoba Ciganov v preteklosti, 22. 10. 2015
  Avtor(ji): Andrej Studen
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Obleka v šoli, 18. 12. 2014
  Leto: 2014
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Okupacija in knjižni trg: primerjava založništva med drugo svetovno vojno na Češkem, Danskem, v Italiji in Ljubljanski pokrajini, 17. 4. 2014
  Avtor(ji): Igor Zemljič
  Leto: 2014
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Otroštvo in mladost cesarja Franca Jožefa
  Avtor(ji): Filip Čuček
  Leto: 2016
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Poljanska vstaja decembra 1941
  Avtor(ji): Martin Premk
  Leto: 2016
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Prikaz zaključnih vojaških operacij za osvoboditev Jugoslavije in Slovenije leta 1945, 7. 5. 2015
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Rečno pristanišče Zalog, 18. 9. 2014
  Avtor(ji): Minka Jerebič
  Leto: 2014
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Rojevanje otrok v Ljubljanski porodnišnici od velikonočnega potresa dalje, 27. 3. 2014
  Avtor(ji): Tina Stele
  Leto: 2014
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Slovenci v begunskih taboriščih v Avstriji po drugi svetovni vojni, 17. 12. 2015
  Avtor(ji): Janez Hočevar
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Slovenski intelektualci in jugoslovanstvo v osemdesetih letih: izhodišča in teze, 23. 1. 2014
  Avtor(ji): Marko Zajc
  Leto: 2014
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • “Podrgni, očedi, živali otrebi: higiena v dobi meščanstva”, 17. 9. 2015
  Avtor(ji): Meta Remec
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
Št. zadetkov: 19