• Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
    II. redno zasedanje 15.decembra 1947 do 18.maja 1948
    III.redno zasedanje 19.maja 1948
    IV.redno zasedanje 14.decembra 1948
    Leto: 1953
    Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
  • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
    V. redno zasedanje 6. maja 1949
    VI. redno zasedanje 21. oktobra 1949
    Leto: 1949
    Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
  • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
    VII. redno zasedanje 13.-14. junija.1950
    VIII. redno zasedanje 14.decembra 1950
    Leto: 1951
    Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
  • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
    I. izredno zasedanje 17. januarja 1947
    I. redno zasedanje 14. aprila - 8. julija 1947
    Leto: 1952
    Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
  • Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
    II. izredno zasedanje 14. februarja - 16. februarja 1949
    Leto: 1949
    Ljudska skupščina LRS, Ljubljana
Št. zadetkov: 5