Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1998-2002, 3 knjige.


Komentirana objava s spremno študijo Petra Ribnikarja Sejnih zapisnikov Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani ter Deželne vlade za Slovenijo, ki sta delovali od 31. oktobra 1918 do 28. februarja 1919 oziroma  28. februarja 1919 do 9. julija 1921. Iz objavljenih zapisnikov (originale hrani Arhiv Republike Slovenije) se vidi ravnanje tedanje slovenske upravne oblasti na upravno-političnem, gospodarskem, kulturnem in vojaškem področju v omenjenem času. Zapisniki razkrivajo samostojno odločanje Narodne vlade SHS v Ljubljani na vseh področjih narodnega življenja v času obstoja Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (29. oktober – 1. december 1918) ter, sicer že precej okrnjeno, avtonomno delovanje Deželne vlade za Slovenijo v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.

 • Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo
  1918-1921
  3. del: od 22. mar. 1920 do 9. jul. 1921
  Leto: 2002
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo
  1918-1921
  2. del: od 28. feb. 1919 do 5. nov. 1919
  Leto: 1999
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo
  1918-1921
  1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919
  Leto: 1998
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
Št. zadetkov: 3