• Arhiv Republike Slovenije
 • Cankarjeva založba
 • Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije
 • Inštitut za novejšo zgodovino
 • Modrijan založba
 • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete
 • Pedagoški inštitut
 • Slovenska matica
  Leto: 1864
 • Založba Obzorja
  Leto: 1864
 • Zgodovinski arhiv Ljubljana
  Leto: 1864
Št. zadetkov: 10