Od konca leta 2009 Zgodovinsko društvo Ljubljana v sodelovanju z Modrijanovo knjigarno organizira redna mesečna predavanja. Do vključno oktobra 2013 so nastopili:

 • dr. Borut Batagelj: Bloško smučanje. Ko smučarski narod potrebuje mit
 • dr. Mojca Ramšak: Čast in sramota v sodobni družbi
 • dr. Maja Lozar Štamcar: Pleteno pohištvo v Sloveniji v 20. stoletju
 • dr. Andrej Gaspari: Zgodbe reke Ljubljanice na Ljubljanskem barju. Med kamenodobnimi lovci in rimsko vojsko
 • dr. Andrej Studen: Srečanja ekscentričnega pijančka Vladimirja Svetka z ljubljanskimi policaji na začetku 20. stoletja
 • Špela Kuhar in Ana Struna Bregar: Arhitektura in otroci
 • Mitja Sunčič: Jakob Hrovat. Pretresljiva usoda slovenskega industrialca v 20. stoletju
 • dr. Matevž Košir: Čarovniški procesi in predstave na Slovenskem in v Evropi
 • dr. Marko Zajc in mag. Janez Polajnar: Kocine zgodovine v živo – »Poredni kakor sami satani«
 • dr. Nina Vodopivec: Srečno novo leto!
 • Zmago Tančič: »Dobri stari časi«. Podobe Ljubljane in njenih prebivalcev na razglednicah
 • dr. Zvonka Zupanič Slavec: Medicinska Ljubljana skozi čas
 • dr. Bogo Zupančič: Študijska leta in opus arhitekta Edvarda Mihevca pred drugo svetovno vojno
 • Kornelija Ajlec: Aleluja! Praznovanje Velike noči v Ljubljani
 • dr. Gorazd Stariha: »Moje sanje ali nedolžnost, krepost in ljubezen«. O literarni stvaritvi, nastali v ljubljanskem zaporu v prvi polovici 19. stoletja
 • mag. Sonja Anžič Kemper: Prisiljenci na Poljanskem nasipu v Ljubljani. Ljubljanska prisilna delavnica v drugi polovici 19. stoletja
 • dr. Nena Židov: Ljubljanski živilski trg med svetovnima vojnama
 • dr. Aleksander Lorenčič: Zbledele romantične predstave o prehodu v kapitalizem
 • dr. Alojz Cindrič: Slovenski študenti na Dunaju (1804–1918)
 • dr. Vida Deželak Barič: Zakaj, proti komu in kako so demonstrirale Ljubljančanke nekoč
 • Janez Hočevar: Na pomoč! Gasilstvo v Ljubljani od Prometeja do danes
 • mag. Zvezdan Markovič: Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije in Vloga vojaških krogov pri "reševanju" politične krize v Kraljevini SHS leta 1924
 • dr. Blaž Torkar: Ameriške obveščevalne misije na slovenskem med drugo svetovno vojno in Jugoslovanska vojska v emigraciji: od Jugoslovanskega kraljevega gardnega bataljona do prekomorskih briga
 • dr. Rok Stergar: Častniki in gentlemeni? Avstrijski častniki in Ljubljana
 • Nadja Valentinčič Furlan: Študentsko naselje in bivalna kultura
 • Žiga Koncilija: Prezrti heroji velike vojne. Konji, psi, golobi in ostale živali na frontah prve svetovne vojne
 • mag. Marjana Kos: Premagano zlo
 • dr. Peter Štih: Memorialni zapis iz Ogleja in začetki Ljubljane
 • dr. Dragan Matić: Nemci v Ljubljani 1861-1918
 • dr. Tomaž Pavlin: »Vsa Ljubljana se vznemirja, kar je fantov in deklet ...«. O nogometu in športu v Ljubljani med obema svetovnima vojnama
 • dr. Marko Zajc: Meja, mejnost, omejenost
 • Martin Horvat: "Od grobišča do garaže". Arheološka izkopavanja, Kongresni trg 2009 - 2011
 • dr. Nena Židov: Zgodovina homeopatije v Ljubljani
 • dr. Maja Žvanut: Zelo dragoceni Valvasorjev pomočnik Erazem Francisci

Ker vsebina predavanj ne bo izšla v tiskani obliki, smo se odločili, da na spletnem portalu SIstory širši javnosti predstavimo video posnetke nekaterih srečanj.

 • Aleluja! Praznovanje Velike noči v Ljubljani
  Ljubljana, 21. 4. 2011
  Avtor(ji): Kornelija Ajlec
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Diplomanti zagrebške likovne akademije – njihovo delo in sprejem v Ljubljani v obdobju med obema vojnama, 21. 11. 2013
  Avtor(ji): Asta Vrečko
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Dobri stari časi, podobe Ljubljane in njenih prebivalcev na razglednicah
  Ljubljana, 20. 1. 2011
  Avtor(ji): Zmago Tančič
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • En gros & en detail
  Trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse
  Predstavitev knjige (Ljubljana, 21. 3. 2013)
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Ljubljanski živilski trg med svetovnima vojnama
  Ljubljana, 15. 9. 2011
  Avtor(ji): Nena Židov
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Meja, mejnost, omejenost
  Ljubljana, 21. 2. 2013
  Avtor(ji): Marko Zajc
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • "Moje sanje ali nedolžnost, krepost in ljubezen". O literarni stvaritvi, nastali v ljubljanskem zaporu v prvi polovici 19. stoletja.
  Ljubljana, 19. 5. 2011
  Avtor(ji): Gorazd Stariha
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Na pomoč! Gasilstvo v Ljubljani od Prometeja do danes
  Ljubljana, 19. 1. 2012
  Avtor(ji): Janez Hočevar
  Leto: 2012
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Nemci v Ljubljani 1861-1918
  Ljubljana, 13. 12. 2012
  Avtor(ji): Dragan Matić
  Leto: 2012
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Od grobišča do garaže
  Arheološka izkopavanja, Kongresni trg 2009-2011
  Ljubljana, 21. 3. 2013
  Avtor(ji): Martin Horvat
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Prezrti heroji velike vojne
  Konji, psi, golobi in ostale živali na frontah prve svetovne vojne
  Ljubljana, 13. 9. 2012
  Avtor(ji): Žiga Koncilija
  Leto: 2012
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Slovenski študenti na Dunaju (1804–1918)
  Ljubljana, 17. 11. 2011
  Avtor(ji): Alojz Cindrič
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Vloga vojaških krogov pri »reševanju« politične krize v Kraljevini SHS leta 1924
  in
  Jugoslovanska vojska v emigraciji: od Jugoslovanskega kraljevega gardnega bataljona do prekomorskih brigad
  Ljubljana, 19. 9. 2013
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije
  in
  Ameriške obveščevalne misije na slovenskem med drugo svetovno vojno
  Ljubljana, 16. 2. 2012
  Leto: 2012
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Zakaj, proti komu in kako so demonstrirale Ljubljančanke nekoč
  Ljubljana, 15. 12. 2011
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Zbledele romantične predstave o prehodu v kapitalizem
  Ljubljana, 20. 10. 2011
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Zgodovina homeopatije v Ljubljani
  Ljubljana, 18. 4. 2013
  Avtor(ji): Nena Židov
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Častniki in gentlemani? Avstrijski častniki in Ljubljana
  Ljubljana, 15. 3. 2012
  Avtor(ji): Rok Stergar
  Leto: 2012
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
Št. zadetkov: 18