Odlivanje smrti Raziskava Odlivanje smrti poteka v okviru 3-letnega evropskega projekta TRACES, ki ga financira Evropska komisija (Obzorje 2020). Na primeru posmrtnih mask se ukvarjamo z vlogo umetnika pri posredovanju sporne dedi...več
 • Albert Kramer (MGML)
  Leto: 1942
 • Alojz Kraigher (Notranjski muzej Postojna)
  Leto: 1959
 • Alojzij Gangl (Belokranjski muzej)
  Leto: 1935
 • Anton Aškerc (MGML)
  Avtor(ji): France Kralj
  Leto: 1912
 • Anton Sovre (SAZU)
  Leto: 1963
 • Blaž Arnič (Glasbena matica)
  Leto: 1970
 • Boris Kalin (MG)
  Avtor(ji): Marjan Keršič
  Leto: 1975
 • Etbin Kristan (MNZS)
  Leto: 1953
 • Fran Ramovš (SAZU)
  Leto: 1952
 • Fran Suher (MGML)
  Leto: 1944
 • France Kidrič (SAZU)
  Avtor(ji): Stane Dremelj
  Leto: 1950
 • France Kotnik (Pokrajinski muzej Celje)
  Leto: 1955
 • France Kotnik (SAZU)
  Leto: 1955
 • France Mihelič (LM)
  Avtor(ji): Boris Prokofjev
  Leto: 1998
 • Franja Tavčar (LM)
  Leto: 1938
 • Friedrich Nietzsche (MMK)
  Avtor(ji): Rudolf Saudek
 • Giuseppe Tartini (1) (Piran)
  Leto: 1770
 • Giuseppe Tartini (2) (Piran)
  Leto: 1770
 • Gregor Žerjav (MGML)
  Avtor(ji): Boris Kalin
  Leto: 1929
 • Gregorij Rožman (Studia slovenica)
  Avtor(ji): France Gorše
  Leto: 1959
Št. zadetkov: 100