• Uradni list Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije
  Leto: 1945
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Zavezniške vojaške uprave (september-december 1945)
  Leto: 1945
  Zavezniška vojaška uprava pod oblastjo vrhovnega zavezniškega poveljnika v sredozemskem operacijskem področju in vojaškega guvernerja, Trst
 • Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora za Slovensko Primorje 1945-1947
  Bollettino ufficiale della delegazione del comitato di liberazione per il litorale sloveno
  Leto: 1945
  PNOO za Slovensko Primorje, Ajdovšina
 • Службени лист Демократске федеративне Југославије, 1945, бр. 1
  Službeni list Demokratske federativne Jugoslavije
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Службени лист Демократске федеративне Југославије, 1945, бр. 2
  Službeni list Demokratske federativne Jugoslavije
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Службени лист Демократске федеративне Југославије, 1945, бр. 3
  Službeni list Demokratske federativne Jugoslavije
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Службени лист Демократске федеративне Југославије, 1945, бр. 4
  Službeni list Demokratske federativne Jugoslavije
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Demokratske federativne Jugoslavije, 1945, št. 16
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Demokratske federativne Jugoslavije, 1945, št. 17
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Demokratske federativne Jugoslavije, 1945, št. 18
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Demokratske federativne Jugoslavije, 1945, št. 20
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Demokratske federativne Jugoslavije, 1945, št. 21
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Demokratske federativne Jugoslavije, 1945, št. 22
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Demokratske federativne Jugoslavije, 1945, št. 23
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Demokratske federativne Jugoslavije, 1945, št. 25
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Demokratske federativne Jugoslavije, 1945, št. 26
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Demokratske federativne Jugoslavije, 1945, št. 27
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Demokratske federativne Jugoslavije, 1945, št. 28
  Leto: 1945
  Službeni list DFJ
 • Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije, 1945, št. 99
  Leto: 1945
  Službeni list FNRJ
 • Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije, 1945, št. 100
  Leto: 1945
  Službeni list FNRJ
Št. zadetkov: 885