• Between Nationalism and National Indeterminacy: A Terminological and Analytical Conundrum
  Ljubljana, June 8th 2016
  Avtor(ji): Tomasz Kamusella
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino FF, Ljubljana
 • Hrvaški in slovenski narodni preporod v Istri
  Leto: 2013
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Imenjska knjiga na Kranjskem (1546-1702): primer Semeničev iz Semiča
  Avtor(ji): Lidija Slana
  Leto: 2015
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Izza parlamenta: zakulisje jugoslovanske skupščine – predstavitev za medije
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Založba Modrijan, Ljubljana
 • Judje na Goriškem in prva svetovna vojna
  Leto: 2014
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Pogovor z akademikom dr. Antonom Vratušo
  Avtor(ji): Anton Vratuša
  Leto: 2015
  Združenje Epeka, Maribor, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Predstavitev knjige Milan Kučan: Prvi predsednik
  Leto: 2015
  Založba Modrijan, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Prepovedane in nezaželene besede
  Avtor(ji): Aleš Gabrič
  Leto: 2016
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Revolucionarno nasilje v Ljubljani 1941-1942
  Avtor(ji): Damjan Hančič
  Leto: 2015
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Rodovnik slovenskega kmeta
  Kmetova "čast in oblast"
  Avtor(ji): Jurij Obreza
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Savage Continent: Europe in the Aftermath of World War II
  Avtor(ji): Keith Lowe
  Leto: 2015
  Modrijan, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • The Forgotten 1989 Ethnic Cleansing of Bulgaria’s Turks: A Yugoslav Connection?
  Ljubljana, June 7th 2016
  Avtor(ji): Kamusella Tomasz
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino FF, Ljubljana
 • Velika vojna (1914-1918)
  Pričakovanja in obeti - rezultati in posledice
  Avtor(ji): Dragan Matić
  Leto: 2014
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Victimhood Nationalism in Transnational Memory Space: National Mourning and Global Accountability
  Avtor(ji): Jie-Hyun Lim
  Leto: 2015
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Vloga Bogumila Vošnjaka v prvi svetovni vojni in neposredno po njej
  Leto: 2014
  Arhiv republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Vodni znaki v papirju in filigranografija na Slovenskem
  Avtor(ji): Darko Cafuta
  Leto: 2015
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • "Vse kar smo imeli človeškega, smo izgubili" - o vojni izkušnji v letih 1914-1918
  Avtor(ji): Marko Štepec
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Vzpostavljanje slovenskega pomorstva
  Avtor(ji): Nadja Terčon
  Leto: 2014
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Št. zadetkov: 18