• Aleluja! Praznovanje Velike noči v Ljubljani
    Ljubljana, 21. 4. 2011
    Avtor(ji): Kornelija Ajlec
    Leto: 2011
    Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
  • Arhivsko gradivo za zgodovino kmetij na območju gospostva Škofja Loka
    Ljubljana, 16.02.2017
    Avtor(ji): Alojz Demšar
    Leto: 2017
    Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
  • Begunstvo ob koncu prve svetovne vojne in danes
    Ljubljana, 22.10.2015
    Leto: 2015
    Modrijan založba, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • Between Nationalism and National Indeterminacy: A Terminological and Analytical Conundrum
    Ljubljana, 08.06.2016
    Avtor(ji): Tomasz Kamusella
    Leto: 2016
    Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino FF, Ljubljana
  • Bila je Jugoslavija: 70 let druge jugoslovanske države
    Ljubljana, 28.11.2015
    Avtor(ji): Zdenko Čepič
    Leto: 2015
    Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
  • Branko vitez Pogačnik – adjutant kralja Aleksandra
    Ljubljana, 14.06.2017
    Avtor(ji): Tevž Tavčar
    Leto: 2017
    zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
  • Cesar Franc Jožef in Slovenci
    Ljubljana, 20.10.2016
    Avtor(ji): Peter Vodpivec
    Leto: 2016
    Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
  • Colonial education in the Congo - a question of "uncritical pedagogy" until the bitter end?
    Avtor(ji): Marc Depaepe
    Leto: 2018
    Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • Counting the death of War. The Italian army's losses in the WWI.
    Avtor(ji): Alessio Fornasin
    Leto: 2018
    Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • Czech historiography of contemporary history
    Ljubljana, 17.01.2017
    Avtor(ji): Oldřich Tůma
    Leto: 2017
    Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • Dimenzije spora okoli jugoslovanskega konkordata
    Avtor(ji): Gašper Mithans
    Leto: 2018
    Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
  • Diplomanti zagrebške likovne akademije – njihovo delo in sprejem v Ljubljani v obdobju med obema vojnama
    Ljubljana, 21. 11. 2013
    Avtor(ji): Asta Vrečko
    Leto: 2013
    Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
  • Dobri stari časi, podobe Ljubljane in njenih prebivalcev na razglednicah
    Ljubljana, 20. 1. 2011
    Avtor(ji): Zmago Tančič
    Leto: 2011
    Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
  • Država Slovencev, Hrvatov in Srbov in Slovenci leta 1918
    Avtor(ji): Jurij Perovšek
    Leto: 2018
    Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • Emona in Ljubljančani: od Argonavtov do zelja
    Ljubljana, 15. 1. 2015
    Leto: 2015
    Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
  • En gros & en detail
    Trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse
    Predstavitev knjige
    Ljubljana, 21. 3. 2013
    Leto: 2013
    Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
  • Fašistična taborišča: Internacije civilistov v fašistični Italiji (1940-1943) / I campi del Duce : l'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943)
    Predstavitev monografije / Presentazione della monografia
    Ljubljana, 12. 3. 2013
    Leto: 2013
    Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • Former German soldiers in the Czechoslovak Army in World War II as an example of marginalization in the process of creating of historical memory
    Leto: 2018
    Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • Hrvaški in slovenski narodni preporod v Istri
    Ljubljana, 11.06.2013
    Leto: 2013
    Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • Ilegalčki – skriti otroci vojne Ljubljane (1941-1945)
    Ljubljana, 17.11.2016
    Avtor(ji): Blaž Vurnik
    Leto: 2016
    Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
Št. zadetkov: 123