• Aleluja! Praznovanje Velike noči v Ljubljani
  Ljubljana, 21. 4. 2011
  Avtor(ji): Kornelija Ajlec
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Arhivsko gradivo za zgodovino kmetij na območju gospostva Škofja Loka
  Avtor(ji): Alojz Demšar
  Leto: 2017
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Begunstvo ob koncu prve svetovne vojne in danes
  Leto: 2015
  Modrijan založba, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Between Nationalism and National Indeterminacy: A Terminological and Analytical Conundrum
  Ljubljana, June 8th 2016
  Avtor(ji): Tomasz Kamusella
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino FF, Ljubljana
 • Bila je Jugoslavija: 70 let druge jugoslovanske države, 28.11.2015
  Avtor(ji): Zdenko Čepič
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Cesar Franc Jožef in Slovenci
  Avtor(ji): Peter Vodpivec
  Leto: 2016
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Czech historiography of contemporary history
  January 17th 2017
  Avtor(ji): Oldřich Tůma
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Diplomanti zagrebške likovne akademije – njihovo delo in sprejem v Ljubljani v obdobju med obema vojnama
  Ljubljana, 21. 11. 2013
  Avtor(ji): Asta Vrečko
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Dobri stari časi, podobe Ljubljane in njenih prebivalcev na razglednicah
  Ljubljana, 20. 1. 2011
  Avtor(ji): Zmago Tančič
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Emona in Ljubljančani: od Argonavtov do zelja
  Ljubljana, 15. 1. 2015
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • En gros & en detail
  Trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse
  Predstavitev knjige, Ljubljana, 21. 3. 2013
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Fašistična taborišča: Internacije civilistov v fašistični Italiji (1940-1943) / I campi del Duce : l'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943)
  Predstavitev monografije / Presentazione della monografia
  Ljubljana, 12. 3. 2013
  Leto: 2013
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Hrvaški in slovenski narodni preporod v Istri
  Leto: 2013
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Ilegalčki – skriti otroci vojne Ljubljane (1941-1945)
  17. november 2016
  Avtor(ji): Blaž Vurnik
  Leto: 2016
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Imenjska knjiga na Kranjskem (1546-1702): primer Semeničev iz Semiča
  Avtor(ji): Lidija Slana
  Leto: 2015
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Izza parlamenta: zakulisje jugoslovanske skupščine – predstavitev za medije
  Ljubljana, 27. januar 2016
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Založba Modrijan, Ljubljana
 • Judje na Goriškem in prva svetovna vojna
  Leto: 2014
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Jugoslovanska socialistična nacija
  Avtor(ji): Tomaž Ivešić
  Leto: 2017
  Inšitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Ljubljana, 15. april 2015
  Savage Continent: Europe in the Aftermath of World War II
  Avtor(ji): Keith Lowe
  Leto: 2015
  Modrijan, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Ljubljanski živilski trg med svetovnima vojnama
  Ljubljana, 15. 9. 2011
  Avtor(ji): Nena Židov
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
Št. zadetkov: 82