• Between Nationalism and National Indeterminacy: A Terminological and Analytical Conundrum
  Ljubljana, June 8th 2016
  Avtor(ji): Tomasz Kamusella
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino FF, Ljubljana
 • Czech historiography of contemporary history
  January 17th 2017
  Avtor(ji): Oldřich Tůma
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Hrvaški in slovenski narodni preporod v Istri
  Leto: 2013
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Ilegalčki – skriti otroci vojne Ljubljane (1941-1945)
  17. november 2017
  Avtor(ji): Blaž Vurnik
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Imenjska knjiga na Kranjskem (1546-1702): primer Semeničev iz Semiča
  Avtor(ji): Lidija Slana
  Leto: 2015
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Izza parlamenta: zakulisje jugoslovanske skupščine – predstavitev za medije
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Založba Modrijan, Ljubljana
 • Judje na Goriškem in prva svetovna vojna
  Leto: 2014
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Odnos slovenske inteligence do vojne in militarizma v zadnjih desetletjih habsburške monarhije
  26. januar 2017
  Avtor(ji): Ivan Vogrič
  Leto: 2014
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Pogovor z akademikom dr. Antonom Vratušo
  Avtor(ji): Anton Vratuša
  Leto: 2015
  Združenje Epeka, Maribor, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Predstavitev knjige Milan Kučan: Prvi predsednik
  Leto: 2015
  Založba Modrijan, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Prepovedane in nezaželene besede
  Avtor(ji): Aleš Gabrič
  Leto: 2016
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Puščavska lisica v soški dolini: Erwin Rommel in 12. soška ofenziva
  19. januar 2017
  Avtor(ji): Blaž Torkar
  Leto: 2016
  Zgodovinsko društvo Ljubljana
 • Revolucionarno nasilje v Ljubljani 1941-1942
  Avtor(ji): Damjan Hančič
  Leto: 2015
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Rodovnik slovenskega kmeta
  Kmetova "čast in oblast"
  Avtor(ji): Jurij Obreza
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Savage Continent: Europe in the Aftermath of World War II
  Avtor(ji): Keith Lowe
  Leto: 2015
  Modrijan, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Savez pionira Jugoslavije i stvaranje socijalističkoga čovjeka
  Avtor(ji): Igor Duda
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • The Forgotten 1989 Ethnic Cleansing of Bulgaria’s Turks: A Yugoslav Connection?
  Ljubljana, June 7th 2016
  Avtor(ji): Kamusella Tomasz
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino FF, Ljubljana
 • Tone Kralj in prostor meje – umetnost med katolicizmom, fašizmom in slovenskim iredentizmom
  15. december 2016
  Avtor(ji): Egon Pelikan
  Leto: 2016
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Velika vojna (1914-1918)
  Pričakovanja in obeti - rezultati in posledice
  Avtor(ji): Dragan Matić
  Leto: 2014
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Victimhood Nationalism in Transnational Memory Space: National Mourning and Global Accountability
  Avtor(ji): Jie-Hyun Lim
  Leto: 2015
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Št. zadetkov: 25