• Četrt stoletja Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja
  Posvet na Inštitutu za novejšo zgodovino, 15. in 16. junija 2016
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Complex Parliaments in Transition: Central European Federations Facing Regime Change
  International Workshop, October 16, 2015
  Leto: 2015
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, The European Information and Research Network on Parliamentary History, Haag, Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Berlin, Institute of Contemporary History, Praga
 • Simpozij Ženske v gospodarstvu
  Leto: 2015
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica
 • Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem
  Leto: 2015
  Modrijan, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Begunstvo ob koncu prve svetovne vojne in danes
  Leto: 2015
  Modrijan založba, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • 70-letnica osvoboditve: zmaga 1945
  Celje, 14. maj 2015
  Leto: 2015
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Inštitut za promocijo vrednot NOB Slovenije, Ljubljana
 • Znanstveni posvet: Od prvih oglasov do interneta
  K zgodovini reklame in oglaševanja na Slovenskem v 19., 20. in na začetku 21. stoletja
  Ljubljana, 19. november 2015
  Leto: 2015
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • 70-letnica osvoboditve: Primorska 1945
  Leto: 2015
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Inštitut za promocijo NOB ZZBU NOV Slovenije, Ljubljana
 • Slovenci na bojiščih prve svetovne vojne
  Avtor(ji): Tomaž Kladnik
  Leto: 2014
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Raziskovanje slovenskega javnega mnenja v zgodovinopisnih perspektivah (1966-2014) - okrogla miza
  Leto: 2014
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana
 • Premišljevanja 75 let po koncu španske državljanske vojne
  Leto: 2014
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • 37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije
  Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane / 100 let začetka prve svetovne vojne
  Ljubljana, 22.-24. oktober 2014
  Leto: 2014
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Pogovorni večer »Zgodovina Evrope ali kako pisati zgodovino Evrope«
  Colloquial evening "History of Europe, or how to write the history of Europe"
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana, Založba Modrijan, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Simpozij Slovenija v Jugoslaviji
  Leto: 2013
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
 • Fašistična taborišča: Internacije civilistov v fašistični Italiji (1940-1943) / I campi del Duce : l'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943)
  Predstavitev monografije / Presentazione della monografia
  Ljubljana, 12. 3. 2013
  Leto: 2013
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • 15th International Symposium on School Life and School History Museums
  Creating links in education. Teacher’s and their associations as promoters of pedagogic development (historical and museum aspects)
  Leto: 2013
  Slovenski šolski muzej, Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, ICOM Slovenija, Celje, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Okrogla miza Slovensko zgodovinopisje po drugi svetovni vojni v zrcalu Zgodovinskega časopisa
  Ljubljana, 6. 12. 2012
  Leto: 2012
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah
  Ljubljana, 7. 11. 2012
  Leto: 2012
  Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History
 • 36. zborovanje zveze zgodovinskih društev Slovenije
  Zgodovina otroštva
  Rogla, 18. - 20. oktober 2012
  36th gathering of Union of Historical Societies of Slovenia
  History of Childhood
  Rogla, October 18th - 20th 2012
  Leto: 2012
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Osamosvojitev 1991: država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih
  Znanstveni simpozij
  Ljubljana, 23. 11. 2011
  Leto: 2011
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Oddelek za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
Št. zadetkov: 24