Informbirojevski spor leta 1948 - spor dveh različnih modelov socializma?

Avtor(ji): Lešnik, Avgust
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Izdajata Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor
Soavtor(ji): Darko Friš (ur.)


 • Podroben opis

  Analiza potrjuje, da je bil jugoslovanski koncept razvoja socializma do spora z Informbirojem istoveten s sovjetskim (totalitarizem). Vsiljeni spor je povzročil iskanje lastne družbene poti (samoupravljanje). Vendar se KPJ tudi v proklamirani samoupravni družbi ne odreka oblasti oziroma vodilni idejni vlogi. Specifičnost jugoslovanskega neostanilizma je bila v njegovem prehodu iz totalitarnega v avtoritarni sistem (titoizem).


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/8434
  • dcterms:title
   • Informbirojevski spor leta 1948 - spor dveh različnih modelov socializma?
  • dcterms:alternative
   • The Cominform Dispute of 1948 - A Dispute between two Different Models of Socialism?
  • dcterms:creator
   • Avgust Lešnik
  • dcterms:subject
   • Informbiro
   • Jugoslavija
   • socializem
   • Cominform
   • Yugoslavia
   • socialism
  • dcterms:abstract
   • The analysis confirms that the Yugoslav concept of socialism development until the dispute with the the Cominform (the Information Bureau of Communist Parties) was identical with the Soviet one (totalitarianism). The forced dispute caused the search for one's one way (self management). Nevertheless, the Communist Party of Yugoslavia did not renounce its power, i.e. its leading ideatic role, even in self management society. The peculiarity of Yugoslav neostalinism was in its transition from a totalitarian to an authoritarian system (Titoism).

   • Analiza potrjuje, da je bil jugoslovanski koncept razvoja socializma do spora z Informbirojem istoveten s sovjetskim (totalitarizem). Vsiljeni spor je povzročil iskanje lastne družbene poti (samoupravljanje). Vendar se KPJ tudi v proklamirani samoupravni družbi ne odreka oblasti oziroma vodilni idejni vlogi. Specifičnost jugoslovanskega neostanilizma je bila v njegovem prehodu iz totalitarnega v avtoritarni sistem (titoizem).

  • dcterms:publisher
   • Izdajata Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor
  • dcterms:contributor
   • Darko Friš (ur.)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:8008
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf