Razprave in gradivo, št. 52

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Mitja Žagar: Upravljanje različnosti - evolucija konceptov
 • Aleš Novak / Janez Pirc / Barbara Kejžar / Manca Šetinc / Tina Ferle: Primerjava ustavnega varstva človekovih pravic v evropskih ustavah. Kaj se lahko naučimo iz primerjalnopravne analize?
 • Michael Keating: Onkraj suverenosti. "Zadovoljitev" narodov v evropski zvezi držav
 • Knut Erik Solem: Princip predvidevanja v vladanju: potrebe in možnosti
 • Eero Loone: Možnost upravljanja etničnih konfliktov: pogoji in omejitve
 • Vera Klopčič: Pravno varstvo Romov v Sloveniji
 • Sonja Novak Lukanovič: Položaj jezika: primer slovenščine
 • Mirjam Polzer-Srienz: Nova faza romske politike - pregled z romskim vprašanjem povezanih mednarodnih dejavnosti
 • Sara Brezigar: Promocija kot učinkovito sredstvo boja za preživetje manjšinskih jezikov: primer slovenske manjšine v Italiji
 • Zoltán Kántor: "Nacionaliziranje" manjšin in domovinska politika
 • Saša Zagorc: Ustavni okvir za urejanje položaja romske skupnosti v Sloveniji
 • Agneza Božić Roberson: Vloga politike v politizaciji etničnosti: Milošević in jugoslovanski etno-politični konflikt
 • Robert K. Schaeffer: Zakoni o vrnitvi in etnično čiščenje: primer Eritreje in Etiopije
 • Peter Lavskis: Retorika avstralske sprave
 • Vladimir Solonari: Urejanje medetničnih odnosov v post-sovjetskih državah: primerjava med Latvijo in Moldavijo