Nekaj misli o politiki integracije romske skupnosti v Sloveniji

Avtor(ji): Žagar, Mitja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Prispevek na kratko in v mnogočem fragmentarno predstavlja Rome in romsko skupnost v Sloveniji, probleme njihovega opredeljevanja, zlasti pa še njihovo življenje in položaj. Osrednja pozornost je namenjena opredelitvi - izhodišč in ciljev - politike integracije Romov in romske skupnosti v Sloveniji, ki naj zagotovi njihovo integracijo v odprto in demokratično multietnično družbo. Ta na izhodiščih multikulturalizma in interkulturalizma priznava obstoj različnosti ter hkrati vsem specifičnim skupnostim omogoča, da najdejo svoj enakopraven položaj in prostor. Poleg tega, da želi preprečiti diskriminacijo, socialno izolacijo in marginalizacijo amanjšisnkih skupnosti in njihovih pripadinkov, želi takšna okvirna politika preprečiti tudi asimilacijo teh skupnosti in njihovih pripadnikov. Prispevek vključuje tudi predlog ukrepov in priporočil.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4887
  • dcterms:title
   • Nekaj misli o politiki integracije romske skupnosti v Sloveniji
  • dcterms:alternative
   • Some thoughts on the policy of integration of the Roma community in Slovenia
  • dcterms:creator
   • Mitja Žagar
  • dcterms:subject
   • romska skupnost
   • Slovenija
   • Romi
   • Roma
   • community
   • Slovenia
  • dcterms:abstract
   • The article is a short and fragmentary presentation of the Roma living in Slovenia, of the problems concerning their ethnic affiliation, and above all of their life and status. The focus is on the definition - of starting-points and aims - of the policy of integration of Roma and Roma community in Slovenia, which is to assure their integration into an open and democratic multiethnic society, that - arising from the principles of multiculturalism and interculturalism - recognizes diversity and enables all specific communities to find their equal status and space. Apart from wishing to prevent discrimination, social exclusiveness and marginalization of minority community and its members, an active policy of this kind strives to prevent assimilation of these communities and their members. The article also includesa proposal of measures and recommendations.
   • Prispevek na kratko in v mnogočem fragmentarno predstavlja Rome in romsko skupnost v Sloveniji, probleme njihovega opredeljevanja, zlasti pa še njihovo življenje in položaj. Osrednja pozornost je namenjena opredelitvi - izhodišč in ciljev - politike integracije Romov in romske skupnosti v Sloveniji, ki naj zagotovi njihovo integracijo v odprto in demokratično multietnično družbo. Ta na izhodiščih multikulturalizma in interkulturalizma priznava obstoj različnosti ter hkrati vsem specifičnim skupnostim omogoča, da najdejo svoj enakopraven položaj in prostor. Poleg tega, da želi preprečiti diskriminacijo, socialno izolacijo in marginalizacijo amanjšisnkih skupnosti in njihovih pripadinkov, želi takšna okvirna politika preprečiti tudi asimilacijo teh skupnosti in njihovih pripadnikov. Prispevek vključuje tudi predlog ukrepov in priporočil.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:date
   • 2002
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:920
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf