Protokolarni prostor v Ljubljani

Podoba protokolarnega prostora skozi čas, prostor in družbo

Protocol space in Ljubljana

The image of protocol space through time, space and society

Avtor(ji): Unetič, Ines
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Protokolarni prostor, ki omogoča izvajanje obreda vezanega na mit države, mora biti reprezentativen in
  poudarjen v svoji okolici z določenimi arhitekturnimi elementi. Skozi zgodovino se je oblikovanje protokolarnega
  prostora po svetu in pri nas spreminjalo. Podoba protokolarnega prostora v Ljubljani se je spreminjala predvsem
  zaradi širjenja mesta in sprememb v vodstvu mesta ter države. Tako so nastali Mestni trg, Kongresni trg in Trg
  republike, ki pa nikoli niso zaživeli kot celota. Poleg teh (delno) realiziranih prostorov pa so nastajale tudi ideje in
  načrti (npr. Plečnikovi banski dvori, Slovenski park). V zaključnem delu prispevka je predstavljen tudi predlog za
  ureditev protokolarnega prostora v središču Ljubljane.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4088
  • dcterms:title
   • Protokolarni prostor v Ljubljani
   • Podoba protokolarnega prostora skozi čas, prostor in družbo
   • Protocol space in Ljubljana
   • The image of protocol space through time, space and society
  • dcterms:creator
   • Ines Unetič
  • dcterms:subject
   • Protokolarni prostor
   • reprezentančni trg
   • protokolarni objekti
   • Emonski forum
   • Mestni trg
   • Jože Plečnik
   • zgodovina Ljubljane
   • stavba ljudske skupščine
   • Trg republike
   • Južni park
   • Protocol space
   • representative square
   • protocol buildings
   • forum of Emona
   • Mestni trg
   • Jože Plečnik
   • history of Ljubljana
   • peoples assembly building
   • Trg republike
   • Južni park (South park)
  • dcterms:abstract
   • Theprotocolspace, which enablesperforming of ceremonies linked to the myth of the state, is to be representative and stressed in its surrounding by defined architectural elements. Through history, the designing of protocol space abroad and in our country changed. The image of the protocol space in Ljubljana was changing above all because of expansion of the town and changes in the management of the town and the state. Thus, the Mestni trg, Kongresni trg and Trg republike emerged, but which never revived as a whole. Besides those (partly) realized spaces, ideas and projects emerged as well (for example Plečnikhs ban's courts, Slovenski park). In the concluding part of the contribution the proposal for the arrangement of a protocol space in the centre of Ljubljana is presented.
   • Protokolarni prostor, ki omogoča izvajanje obreda vezanega na mit države, mora biti reprezentativen in poudarjen v svoji okolici z določenimi arhitekturnimi elementi. Skozi zgodovino se je oblikovanje protokolarnega prostora po svetu in pri nas spreminjalo. Podoba protokolarnega prostora v Ljubljani se je spreminjala predvsem zaradi širjenja mesta in sprememb v vodstvu mesta ter države. Tako so nastali Mestni trg, Kongresni trg in Trg republike, ki pa nikoli niso zaživeli kot celota. Poleg teh (delno) realiziranih prostorov pa so nastajale tudi ideje in načrti (npr. Plečnikovi banski dvori, Slovenski park). V zaključnem delu prispevka je predstavljen tudi predlog za ureditev protokolarnega prostora v središču Ljubljane.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1683
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf