Nižja gimnazija v Tržiču (1945-1957)

Lower grammar school in Tržič (1945—1957)

Avtor(ji): Polanšek, Andreja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Leta 1945je nova oblast ukinila vse predvojne meščanske šole in namesto njih ustanovila nižje gimnazije, ki so
  zajele učence od enajstega do štirinajstega leta starosti. Nižja gimnazija je bila ustanovljena tudi v Tržiču in je
  predstavljala osrednjo izobraževalno ustanovo v tedaj industrijsko razvitem mestu. Šola je delovala do leta 1958,
  ko so bile s šolsko reformo vse nižje gimnazije ukinjene, namesto njih pa ustanovljene enotne osemletne osnovne šole.
  Članek prikazuje splošno stanje na področju šolstva v povojnem obdobju, skozi predstavljeno delovanje gimnazije
  pa dobimo vpogled tudi v vsakdanje življenje ter kulturni in družbeni utrip takratnega Tržiča.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4087
  • dcterms:title
   • Nižja gimnazija v Tržiču (1945-1957)
   • Lower grammar school in Tržič (1945—1957)
  • dcterms:creator
   • Andreja Polanšek
  • dcterms:subject
   • šolstvo
   • nižje gimnazije
   • Tržič
   • 1945—1958
   • schooling
   • lower grammar schools
   • Tržič
   • 1945—1958
  • dcterms:abstract
   • In the year 1945 the new government cancelled allpre-war civic schools and instead of them established lower grammar schools, which captured pupils from age eleven to age fourteen. A lower grammar school was established in Tržič as well andpresented a central educational institution in the then industrially developed town. The school was operating until theyear 1958 when all lower grammar schools were cancelled by a schooling reform and instead of them unified eight-years primary schools were established. The article presents general circumstances in the field of education in the after-war period. Through the presented activity of the grammar school we are given insight into everyday life and cultural and social beat of the then Tržič.
   • Leta 1945je nova oblast ukinila vse predvojne meščanske šole in namesto njih ustanovila nižje gimnazije, ki so zajele učence od enajstega do štirinajstega leta starosti. Nižja gimnazija je bila ustanovljena tudi v Tržiču in je predstavljala osrednjo izobraževalno ustanovo v tedaj industrijsko razvitem mestu. Šola je delovala do leta 1958, ko so bile s šolsko reformo vse nižje gimnazije ukinjene, namesto njih pa ustanovljene enotne osemletne osnovne šole. Članek prikazuje splošno stanje na področju šolstva v povojnem obdobju, skozi predstavljeno delovanje gimnazije pa dobimo vpogled tudi v vsakdanje življenje ter kulturni in družbeni utrip takratnega Tržiča.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1683
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf