Idrija v letih 1918-1922 - obdobje treh držav

Idrija in the years 1918-1922 - the period of three states

Avtor(ji): Hodnik, Mira
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Po koncu prve svetovne vojne je nastajal nov zemljevid. Evrope. Po razpadu Avstro-Ogrske je bil slovenski
  narod razdeljen na tri države. Zahodni del je bil dodeljen Italiji. Italijanska meja seje pomaknila precej na vzhod.
  Idrija, kjer je bil bogat rudnik živega srebra, je naenkrat postala vabljiva zlata jama za nove oblastnike. Avtorica
  opisuje potek dogodkov prevzema oblasti italijanske države po končani prvi svetovni vojni v Idriji in vmesno
  obdobje, ko je za kratek čas v Idriji vihrala jugoslovanska zastava. Italijanska država je s hitrimi koraki
  spreminjala življenje Idrijčanov. Neka lojalnost je bila le dosežena, a upornikov po vzoru kaplana Martina
  Čedermaca ni nikoli zmanjkalo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4086
  • dcterms:title
   • Idrija v letih 1918-1922 - obdobje treh držav
   • Idrija in the years 1918-1922 - the period of three states
  • dcterms:creator
   • Mira Hodnik
  • dcterms:subject
   • Idrija
   • Avstro-Ogrska
   • Italija
   • država SHS
   • prva svetovna vojna
   • Narodna vlada
   • idrijski Narodni svet
   • narodna straža
   • idrijska Realka
   • poitalijančevanje
   • fašizem
   • Idrija
   • Austria-Hungary
   • Italy
   • World War I
   • National government
   • Idrija National council
   • national guard
   • Idrijas Realka (secondary modern school)
   • Italianisation
   • fascism
  • dcterms:abstract
   • After the end of World War I a new map of Europe was being created. After the downfall of Austria-Hungary the Slovene nation was divided between three states. The westpart was assigned to Italy. The Italian border was moved considerably towards the east. Idrija where an abundant mercury mine was, all of a sudden became a tempting treasure house for the new rulers. The authoress describes the course of events during the takeover of authority by the Italian state after World War I in Idrija, and the intermediate period when for a short time the Yugoslav flag fluttered in Idrija. The Italian state changed speedily the life of the inhabitants of Idrija. A certain degree of loyalty existed yet rebels following the model of vicar Martin Čedermac were never gone.
   • Po koncu prve svetovne vojne je nastajal nov zemljevid. Evrope. Po razpadu Avstro-Ogrske je bil slovenski narod razdeljen na tri države. Zahodni del je bil dodeljen Italiji. Italijanska meja seje pomaknila precej na vzhod. Idrija, kjer je bil bogat rudnik živega srebra, je naenkrat postala vabljiva zlata jama za nove oblastnike. Avtorica opisuje potek dogodkov prevzema oblasti italijanske države po končani prvi svetovni vojni v Idriji in vmesno obdobje, ko je za kratek čas v Idriji vihrala jugoslovanska zastava. Italijanska država je s hitrimi koraki spreminjala življenje Idrijčanov. Neka lojalnost je bila le dosežena, a upornikov po vzoru kaplana Martina Čedermaca ni nikoli zmanjkalo.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1683
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf