Jezersko - pozabljeni delček Koroške

Jezersko — the forgotten part of Koroška (Carinthia)

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Področje Jezerskega je skozi zgodovino spadalo pod Koroško. Upravne institucije, ki so vodile njihovo življenje,
  so imele svoje sedeže v glavnem v (Železni) Kapli. Zaradi težje dostopnosti kraja s severa in odrezanosti na jugu,
  kjer jim je prehod dolgo časa zapirala pregrada, sestavljena iz nanosov kamenja, prsti in vejevja s hribine nad
  sotesko Kokre, pa so prebivalci razvili svojstven način življenja, ki se včasih ni veliko oziral na avtoritete. Eden
  lažjih prehodov po hribih iz Kranjske na Koroško pa je omogočil prebivalcem Jezerskega, da so zahvaljujoč svoji
  delavnosti in iznajdljivosti kljub težjim klimatskim razmeram, ki so onemogočale donosnejšo obdelavo njivskih
  površin, v preteklosti živeli bolje kot povprečen slovenski kmet.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4084
  • dcterms:title
   • Jezersko - pozabljeni delček Koroške
   • Jezersko — the forgotten part of Koroška (Carinthia)
  • dcterms:creator
   • Alenka Kačičnik Gabrič
  • dcterms:subject
   • Zgornje Jezersko
   • Spodnje Jezersko
   • Koroška
   • kmečko življenje
   • solčavsko-jezerska ovca
   • 19. stoletje
   • Zgornje Jezersko
   • Spodnje Jezersko
   • Koroška
   • peasant life
   • Solčava-Jezersko sheep
   • 19th century
  • dcterms:abstract
   • The region of Jezersko belonged through history under Carinthia. Administration institutions that lead their l i f e had their seats mainly in (Železna) Kapla. Because of not easy accessibility of the settlement from the north and isolation in the south where for a long time a barrier composed of deposits stones, soil and branches from the slope above the river Kokra gorge prevented a pass, the inhabitants have developed a unique way of living that occasionally did not pay much attention to any authority. 0ne of the easier passes over the hills from Kranjska (Carniola) to Koroška enabled the inhabitants of Jezersko that they — thanks to their diligence and ingenuity despite heavy climatic circumstances, which did not enable a proftable cultivation of land — in the past lived better than the average Slovenepeasant.
   • Področje Jezerskega je skozi zgodovino spadalo pod Koroško. Upravne institucije, ki so vodile njihovo življenje, so imele svoje sedeže v glavnem v (Železni) Kapli. Zaradi težje dostopnosti kraja s severa in odrezanosti na jugu, kjer jim je prehod dolgo časa zapirala pregrada, sestavljena iz nanosov kamenja, prsti in vejevja s hribine nad sotesko Kokre, pa so prebivalci razvili svojstven način življenja, ki se včasih ni veliko oziral na avtoritete. Eden lažjih prehodov po hribih iz Kranjske na Koroško pa je omogočil prebivalcem Jezerskega, da so zahvaljujoč svoji delavnosti in iznajdljivosti kljub težjim klimatskim razmeram, ki so onemogočale donosnejšo obdelavo njivskih površin, v preteklosti živeli bolje kot povprečen slovenski kmet.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1683
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf