Prva ljubljanska beraška značka iz leta 1622

The first Ljubljana beggar badge from the year 1622

Avtor(ji): Žmuc, Irena
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Članek osvetljuje zgodovino socialne pomoči v Ljubljani v 17. stoletju. 0b pregledu gradiva v Zgodovinskem
  arhivu Ljubljana smo našli vir iz leta 1622, ki potrjuje, daje pomoč revnim in beračem že postajala selektivna. 0b
  pregledu računskih knjig/izdatkov mesta Ljubljana je ohranjen zapis, ki govori o doslej najstarejši znani beraški
  znački, ki so jo izdali v Ljubljani. V zaključku skušamo po doslej znanih virih o beraških značkah iz let 1651,
  1667, 1675 rekonstruirati morebitno podobo prve izdane beraške značke v Ljubljani,ki je bila najverjetneje
  predloga za vse naslednje. V Mestnem muzeju Ljubljana hranimo beraško značko datirano z letnico 1667.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4083
  • dcterms:title
   • Prva ljubljanska beraška značka iz leta 1622
   • The first Ljubljana beggar badge from the year 1622
  • dcterms:creator
   • Irena Žmuc
  • dcterms:subject
   • Ljubljana
   • 17. stoletje
   • socialna zgodovina
   • beraška značka
   • Ljubljana
   • 17th century
   • social history
   • beggar badge
  • dcterms:abstract
   • The article illuminates the history of social aid in Ljubljana in the 17th century. During reviewing of the material in the Zgodovinski arhiv Ljubljana we have found a source from the year 1622, which verifies that the help to the poor and beggars was becoming selective. Along with the account books/expenditures of the town of Ljubljana, a record is preserved on up to the present time oldest known beggar badge that was issued in Ljubljana. In the conclusion, we attempt to reconstruct based on known sources on beggar badges from the years 1651, 1667, and 1675, the possible image of the first issued beggar badge in Ljubljana, which was most probably a modelfor all thefollowing ones. In the Mestni muzej Ljubljana, a beggar badge dated with theyear 1667 is kept.
   • Članek osvetljuje zgodovino socialne pomoči v Ljubljani v 17. stoletju. 0b pregledu gradiva v Zgodovinskem arhivu Ljubljana smo našli vir iz leta 1622, ki potrjuje, daje pomoč revnim in beračem že postajala selektivna. 0b pregledu računskih knjig/izdatkov mesta Ljubljana je ohranjen zapis, ki govori o doslej najstarejši znani beraški znački, ki so jo izdali v Ljubljani. V zaključku skušamo po doslej znanih virih o beraških značkah iz let 1651, 1667, 1675 rekonstruirati morebitno podobo prve izdane beraške značke v Ljubljani,ki je bila najverjetneje predloga za vse naslednje. V Mestnem muzeju Ljubljana hranimo beraško značko datirano z letnico 1667.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2009
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1683
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf