Osamosvojitev 1991: država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih

Znanstveni simpozij

Ljubljana, 23. 11. 2011

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2011
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Oddelek za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
Posamezni prispevki:
  • Kaja Širok / Damijan Guštin / Rok Stergar / Egon Pelikan / Matevž Košir / Mojca Šorn / Zdenko Čepič: Otvoritev simpozija in uvodni referat
  • Jurij Perovšek / Egon Pelikan / Bojan Balkovec: Demokracija in država v Sloveniji v prvi polovici 20. stoletja, 1. del
  • Boris Mlakar / Bojan Godeša / Vida Deželak Barič / Božo Repe: Demokracija in država v Sloveniji v prvi polovici 20. stoletja, 2. del
  • Jerca Vodušek Starič / Jože Prinčič / Nevenka Troha: Demokracija in država v drugi Jugoslaviji, 1. del
  • Zdenko Radelić / Jure Ramšak / Nikica Barić: Demokracija in država v drugi Jugoslaviji, 2. del
  • Damijan Guštin / Filip Čuček: Med Jugoslavijo in Slovenijo
  • Jure Gašparič / Aleksander Lorenčič / Blaž Babič: Soočanja z novimi izzivi
  • Vabilo Znanstveni simpozij Osamosvojitev 1991