Kronika, 2016, št. 1

Kronika, 2016, No. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2016
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Prainfalk (ur.), Barbara Šterbenc Svetina (teh. ur.), Manca Gašperšič (prev.), Rok Janežič (lek.)
Posamezni prispevki:
 • Monika Deželak Trojar: Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) in njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti
 • Anna Maria Lesigang Bruckmüller: Latinske posvetilne pesmi v uvodu Slave vojvodine Kranjske
 • Zdenka Bonin: Življenje in prehrana v koprskem samostanu sv. Klare ob koncu 18. stoletja
 • Bojana Jović: »Razparač iz Rojana« Primer Julija Födransperga iz leta 1908 v luči časopisja
 • Robert Devetak: Dobrodelna dejavnost Slovenk na Goriškem v prvem letu prve svetovne vojne
 • Mateja Ratej: Vojna po vojni – očetovstvo Ambroža Maleka
 • Matej Ocvirk: Društva in društveno življenje na Teharjah do 2. svetovne vojne
 • Ines Beguš: Aleksander Panjek: Vzhodno od Benetk, slovenski obmejni prostor: gospodarstvo, družba, prebivalstvo in naravni viri v zgodnjem novem veku. Koper, Univerzitetna založba Annales, 2015, 146 strani.
 • Ignacij Voje: 700 let Nadgorice (ur. Janko Jarc). Nadgorica: Odbor za proslavo 700-letnice, 2000, 112 strani.
 • Ignacij Voje: 100 let gasilstva v Nadgorici (ur. France M. Dolinar et al.). Nadgorica: PGD, 2012, 120 strani.
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Dolenjske Toplice v odsevu časa: [znanstvena monografija ob 800-letnici prve omembe Dolenjskih Toplic v zgodovinskih virih] (ur. Robert Peskar). Dolenjske Toplice: Občina, 2015, 555 strani.
 • Matjaž Ambrožič: Lilijana Žnidaršič Golec: Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem: Škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 80 strani.
 • Miroslav Novak: Antun Novak: 120 let gasilske službe in 90 let Prostovoljnega gasilskega društva v Černelavcih. Černelavci: Prostovoljno gasilsko društvo, 2015, 265 strani.
 • Tanja Gomiršek: Ines Beguš: Avtonomija in ekonomija Nadiških dolin v Beneški republiki. Koper: Založba Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča in Univerzitetne založbe Annales, 2015, 213 strani.
 • Tanja Žigon: Karin Almasy: Wie aus Marburgern ‘Slowenen’ und ‘Deutsche’ wurden. Ein Beispiel zur beginnenden nationalen Differenzierung in Zentraleuropa zwischen 1848 und 1861. Graz: Pavelshaus, 2014, 234 strani (Wissenschaftliche Schriftenreihe des Pavelhauses, Band
 • Meta Turk: Trevor Shaw in Alenka Čuk: Slovenski kras in jame v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, 464 strani.