"V oteti deci je zaloga za našo močno in silno državo" - skrb za zaščito otrok v prvi Jugoslaviji

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana


 • Podroben opis

  Prispevek bo orisal zakonodajo in nekatere poglavitne ukrepe na področju otroško-skrbstvene zaščite otrok v prvi Jugoslaviji, hkrati pa v grobem predstavil na to vprašanje osredotočene zasebne organizacije na področju Dravske banovine. V središču bo delovanje (Dravske sekcije) Jugoslovanske unije za zaščito dece, zveze, ki je v tridesetih letih koordinirala društva za zaščito otrok v državi. Hkrati bo predstavil ideološko ozadje tovrstnih pobud oziroma ukrepov.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37812
  • dcterms:title
   • "V oteti deci je zaloga za našo močno in silno državo" - skrb za zaščito otrok v prvi Jugoslaviji
  • dcterms:alternative
   • “In Abducted Children Is the Strength for Our Powerful and Strong Country” – Care for Protection of Children in the First Yugoslavia
  • dcterms:creator
   • Ana Cergol Paradiž
  • dcterms:subject
   • obdobje med obema vojnama
   • zaščita otrok
   • Jugoslovanska unija za zaščito dece
   • zakonodaja
   • Ženevska deklaracija
   • period between world wars
   • child protection
   • Yugoslav Union for Child Protection
   • Geneva Declaration
  • dcterms:description
   • Prispevek bo orisal zakonodajo in nekatere poglavitne ukrepe na področju otroško-skrbstvene zaščite otrok v prvi Jugoslaviji, hkrati pa v grobem predstavil na to vprašanje osredotočene zasebne organizacije na področju Dravske banovine. V središču bo delovanje (Dravske sekcije) Jugoslovanske unije za zaščito dece, zveze, ki je v tridesetih letih koordinirala društva za zaščito otrok v državi. Hkrati bo predstavil ideološko ozadje tovrstnih pobud oziroma ukrepov.

   • Paper is describing legislation and some key measures on the field of protection of children in first Yugoslavia, at the same time it is presenting private organisations that have been dealing with this issue in Dravska banovina (Drava province). It presents activities of Yugoslav Union for the Protection od Children (Drava section), the union that coordinated all societies for the protection of children in the country. It also presents ideological backgrounds of such initiatives and actions.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:date
   • 2012-10-19
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37812
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf