Begunski otroci iz Bosne in Hercegovine v šolah v Republiki Sloveniji

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37811
  • dcterms:title
   • Begunski otroci iz Bosne in Hercegovine v šolah v Republiki Sloveniji
  • dcterms:alternative
   • Refugee Children from Bosnia and Herzegovina in Schools in Slovenia
  • dcterms:creator
   • Gašper Šmid
   • Žarko Štrumbl
  • dcterms:subject
   • begunci iz Bosne in Hercegovine
   • Republika Slovenija
   • begunske osnovne šole
   • izobraževanje beguncev
   • arhivsko gradivo begunskih osnovnih šol
   • refugees from Bosnia and Herzegovina
   • Republic of Slovenia
   • refugee primary schools
   • schooling of refugees
   • archives of refugee primary schools
  • dcterms:description
   • Jeseni leta 1992 je v Sloveniji začelo delovati 54 šol s programom osnovne šole za begunce. Vanje se je vključevalo 9000 otrok začasnih beguncev, poučevalo pa je 450 učiteljev beguncev iz BiH. Osnovne šole so delovale v centrih za begunce ali v popoldanskem času v slovenskih osnovnih šolah ali drugih improviziranih prostorih. Poleg improvizacije in neugodnih materialnih okoliščin so bili posebnost šole njeni učitelji. Polovica jih ni imela pedagoške izobrazbe, pred vojno so bili zaposleni kot ekonomisti, inženirji, zdravniki, uradniki ali pa so bili študenti, tu pa tam celo dijaki srednjih šol. Prispevek predstavi problematiko šolanja begunskih otrok v Sloveniji in z njim v zvezi arhivsko gradivo.

   • In the autumn of 1992 54 elementary schools with the special program for refugees from Bosnia and Herzegovina opened their doors in the Republic of Slovenia. 9.000 refugee children were included in this programme, classes were taught by 450 teachers, also refugees from Bosnia and Herzegovina. These elementary schools were either in refugee centres, in Slovenian elementary schools (in the afternoon) or other improvised rooms. Beside the improvisation there were also problems with teachers. Half of them did not have adequate pedagogical education. Before the war they were employed as economists, engineers, doctors, officials, students, sometimes even high school students. The paper represents the issue of the schooling of Bosnian refugee children and corelated archival records.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:date
   • 2012-10-19
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37811
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf