Otroci in izseljenstvo v prvi Jugoslaviji

Avtor(ji): Drnovšek, Marjan
Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana


 • Podroben opis

  Otroci in mladina so sestavljali del selitvene populacije, ki je običajno ostala v senci odraslih. V medvojnem obdobju spremljamo odnos Cerkve in države do njihovega življenja v tujini. Poudarek je na otrocih in mladini slovenskih izseljencev v Franciji, Nemčiji, Belgiji in v Nizozemski. Z njimi so se ukvarjali maloštevilni izseljenski duhovniki in učitelji, ki so poučevali v tečajih slovenskega jezika. Izseljenska mladina je odhajala na počitnice v Jugoslavijo, živahno je bilo tudi dopisovanje med njimi na relaciji domovina – priseljenske države. Kljub naporom za ohranjanje njihove narodne identitete se je poglabljal proces asimilacije, zlasti zaradi obveznega šolanja otrok v priseljenskih državah.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37809
  • dcterms:title
   • Otroci in izseljenstvo v prvi Jugoslaviji
  • dcterms:alternative
   • Children and the Emigration in the First Yugoslavia
  • dcterms:creator
   • Marjan Drnovšek
  • dcterms:subject
   • mladina in otroci
   • izseljanski duhovniki in učitelji
   • pisemski stiki
   • počitnice v domovini
   • youth and children
   • emigrant priests and teachers
   • letter contacts
   • holidays at home
  • dcterms:description
   • Otroci in mladina so sestavljali del selitvene populacije, ki je običajno ostala v senci odraslih. V medvojnem obdobju spremljamo odnos Cerkve in države do njihovega življenja v tujini. Poudarek je na otrocih in mladini slovenskih izseljencev v Franciji, Nemčiji, Belgiji in v Nizozemski. Z njimi so se ukvarjali maloštevilni izseljenski duhovniki in učitelji, ki so poučevali v tečajih slovenskega jezika. Izseljenska mladina je odhajala na počitnice v Jugoslavijo, živahno je bilo tudi dopisovanje med njimi na relaciji domovina – priseljenske države. Kljub naporom za ohranjanje njihove narodne identitete se je poglabljal proces asimilacije, zlasti zaradi obveznega šolanja otrok v priseljenskih državah.

   • Children and youth were part of the migrationary population, they usually remained in the shadow of adults. In the between wars period we are observing the attitude of church and state towards their lives abroad. The focus is on children and young people of Slovenian immigrants in France, Germany, Belgium and the Netherlands. Few emigrant priests and teachers who taught Slovene in the language courses were also occupied with those children. Emigrant youngsters spent their vacation in Yugoslavia. There was also a lively correspondence on the relation home – immigrant country. Despite efforts to preserve their national identity the process of assimilation has increased, particularly because of the compulsory schooling of children in immigrant countries.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:date
   • 2012-10-19
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37809
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf