Otroštvo v razmerah vojaške uprave. Skrb za otroke v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja s posebnim poudarkom na koprski okra

Avtor(ji): Rogoznica, Deborah
Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Bojan Godeša (moderator)


 • Podroben opis

  V prispevku so analizirane socialne strategije, ki so jih organi ljudske oblasti razvijali na območju cone B STO v okviru splošnega in posebnega skrbstva za otroke. Osvetljene so nekatere posebnosti na področju skrbništva, rejništva in posvojitev ter predstavljeno delovanje ustanov za zaščito in vzgojo otrok in mladine v razmerah vojaške uprave. Zaradi politične in družbene nestabilnosti, ki so jo zaznamovala močna migracijska gibanja, so oblasti favorizirale zavodsko oskrbo socialno ogroženih otrok kot osrednjo obliko njihovega državnega institucionalnega varstva.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37806
  • dcterms:title
   • Otroštvo v razmerah vojaške uprave. Skrb za otroke v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja s posebnim poudarkom na koprski okra
  • dcterms:alternative
   • Childhood Under the Military Administration. Children Welfare in the Zone B of the Free Territory of Trieste, With Particular Emphasis On the Contribution of the Area of Koper
  • dcterms:creator
   • Deborah Rogoznica
  • dcterms:subject
   • otroštvo
   • vojaška uprava
   • cona B STO
   • oskrba otrok
   • ustanove za zaščito in vzgojo otrok
   • childhood
   • military administration
   • zone B of the Free Territory of Trieste
   • children welfare
   • institutions for child protection and upbringing
  • dcterms:description
   • V prispevku so analizirane socialne strategije, ki so jih organi ljudske oblasti razvijali na območju cone B STO v okviru splošnega in posebnega skrbstva za otroke. Osvetljene so nekatere posebnosti na področju skrbništva, rejništva in posvojitev ter predstavljeno delovanje ustanov za zaščito in vzgojo otrok in mladine v razmerah vojaške uprave. Zaradi politične in družbene nestabilnosti, ki so jo zaznamovala močna migracijska gibanja, so oblasti favorizirale zavodsko oskrbo socialno ogroženih otrok kot osrednjo obliko njihovega državnega institucionalnega varstva.

   • Paper analyses social strategies that were developed by the people’s authorities in the area of zone B of the Free Territory of Trieste in the framework of the general and special welfare for children. Some of the features on the field of custody, guardianship and adoption are highlighted and the functioning of the institutions for the protection and education of children and youth is presented in situations of military administration. Because of political and social instability, which are characterised by a strong migratory movements, the authorities favorized institutional care of the socially vulnerable children as a central form of their national institutional protection.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Bojan Godeša (moderator)
  • dcterms:date
   • 19.10.2012
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37806
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf