• Podroben opis
    V sosednji dvorani je 19. 10. 2012 med 10.20 in 11.50 beseda tekla o otrocih v vojni. Panel je vodil Bojan Godeša, različne zgodbe iz časa druge svetovne vojne so predstavili Vida Deželak Barič, Renato Podbersič in Metka Gombač, o povojni skrbi za otroke v koprskem okraju pa je predavala Deborah Rogoznica (pridruženo predavanje iz panela Skrb za zaščito otrokovih pravic).