Socialno-zdravstveni položaj rudarskih otrok Premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. in v začetku 20. stoletja

Avtor(ji): Keber, Katarina
Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Nina Vodopivec (moderator)


 • Podroben opis

  Prispevek v kontekstu gospodarskega in socialnega okolja Prevalj in Leš v koroški Mežiški dolini obravnava predvsem socialni in zdravstveni položaj otrok rudarskih družin premogovnika Leše v 19. in na začetku 20. stoletja. Vpliv gospodarskih razmer na socialno-zdravstveni položaj rudarskih otrok na začetku 20. stoletja je prikazan s pomočjo študije prevaljskega učitelja Karla Doberška »Vpliv socijalnih razmer na razvoj otroka na Prevaljah« iz leta 1929. Analiza podatkovne zbirke članov bratovske skladnice Leše razkriva strukturo rudarskih družin s poudarkom na številu otrok in njihovim preživetjem do 14. leta starosti. Dopolnjujejo jo podatki iz mrliške knjige prevaljske župnije Devica Marija na jezeru, ki kažejo vzroke otroške umrljivosti v rudarskih družinah.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37754
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni položaj rudarskih otrok Premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. in v začetku 20. stoletja
  • dcterms:alternative
   • Social and Health Situation of Miners' Children in Leše Coalmine near Prevalje in the 19th and Beginning of early 20th Century
  • dcterms:creator
   • Katarina Keber
  • dcterms:subject
   • rudarski otroci
   • Karel Doberšek
   • vzrok smrti
   • premogovnik Leše
   • Koroška
   • 19 stoletje
   • miners' children
   • Karel Doberšek
   • cause of death
   • Leše coalmine
   • Carinthia
   • 19th Century
  • dcterms:description
   • Prispevek v kontekstu gospodarskega in socialnega okolja Prevalj in Leš v koroški Mežiški dolini obravnava predvsem socialni in zdravstveni položaj otrok rudarskih družin premogovnika Leše v 19. in na začetku 20. stoletja. Vpliv gospodarskih razmer na socialno-zdravstveni položaj rudarskih otrok na začetku 20. stoletja je prikazan s pomočjo študije prevaljskega učitelja Karla Doberška »Vpliv socijalnih razmer na razvoj otroka na Prevaljah« iz leta 1929. Analiza podatkovne zbirke članov bratovske skladnice Leše razkriva strukturo rudarskih družin s poudarkom na številu otrok in njihovim preživetjem do 14. leta starosti. Dopolnjujejo jo podatki iz mrliške knjige prevaljske župnije Devica Marija na jezeru, ki kažejo vzroke otroške umrljivosti v rudarskih družinah.

   • The article discusses the social and health situation of miners’ children in Leše coalmine near Prevalje in the 19th and early 20th century within the socio-economic context of Prevalje and Leše in the Mežica valley of Carinthia. The economic impact on the social and health situation of miners’ children in the early 20th century is demonstrated through the 1929 study by a local teacher Karel Doberšek entitled »The role of social situation in child development in Prevalje«. Data analysis of Leše fraternal fund members reveals the structure of miners’ families, in particular the number of children and their survival rate until 14 years of age. This data is supplemented by that from the death register of Devica Marija na jezeru parish in Prevalje which reveals the causes of child deaths in miners’ families.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Nina Vodopivec (moderator)
  • dcterms:date
   • 2012-10-18
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37754
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf