Otroška dnevna zavetišča, ki so delovala v Ljubljani v obdobju prve svetovne vojne

Avtor(ji): Serše, Aleksandra
Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Egon Pelikan (moderator)


  • Podroben opis

    Prispevek o ljubljanskih dnevnih zavetiščih za šolsko mladino je nastal ob naključno najdenih spisih v arhivskem gradivu fonda Deželnega zbora in odbora za Kranjsko. V njem obravnavamo le kratko časovno obdobje medvojnega dogajanja, ko sta v Ljubljani in Spodnji Šiški delovali dnevni zavetišči za šoloobvezne otroke, ki sta pomenili začetek v razvoju zgodovine dnevnih in počitniških otroških zavetišč v Sloveniji.


  • Vsi metapodatki
    • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37749
    • dcterms:title
      • Otroška dnevna zavetišča, ki so delovala v Ljubljani v obdobju prve svetovne vojne
    • dcterms:alternative
      • Day Shelters for Children that Operated in Ljubljana during the First World War
    • dcterms:creator
      • Aleksandra Serše
    • dcterms:subject
      • Ljubljana
      • Spodnja Šiška
      • prva svetovna vojna
      • počitniška dnevna zavetišča
      • dnevna zavetišča
      • varstvo učencev
      • pedagoško – karitativno delo
      • Ljubljana
      • Spodnja Šiška
      • World War I
      • holiday day shelters
      • day shelters
      • pupil care
      • pedagogic - charity work
    • dcterms:description
      • Prispevek o ljubljanskih dnevnih zavetiščih za šolsko mladino je nastal ob naključno najdenih spisih v arhivskem gradivu fonda Deželnega zbora in odbora za Kranjsko. V njem obravnavamo le kratko časovno obdobje medvojnega dogajanja, ko sta v Ljubljani in Spodnji Šiški delovali dnevni zavetišči za šoloobvezne otroke, ki sta pomenili začetek v razvoju zgodovine dnevnih in počitniških otroških zavetišč v Sloveniji.

      • The paper on day shelters for school children was written after randomly founded records in the archival records of Regional Assembly and Board of Carniola. The article deals with a short period of wartime events, when in Ljubljana and Spodnja Šiška operated two day shelters for school children, which marked the beginning in the development of day and holiday shelters for children in Slovenia.

    • dcterms:publisher
      • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
      • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
    • dcterms:contributor
      • Egon Pelikan (moderator)
    • dcterms:date
      • 2012-10-18
    • dcterms:type
      • Moving Image
    • dcterms:source
      • SISTORY:ID:37749
    • dcterms:language
      • slv
      • eng
    • dcterms:isPartOf