Vzgoja iz ljubezni po načelih dr. Frančiška Lampeta

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Egon Pelikan (moderator)


 • Podroben opis

  Lampe je kljub zagovarjanju takrat še zakoreninjenega modela versko-nravne vzgoje, utemeljene v apostolski avtoriteti, otroke obravnaval kot celovite osebnosti, ne kot tiste, ki so nedorasli ali nepopolni. Pri zagotavljanju vzgojno-pedagoških ciljev se je izogibal uporabi represivnih metod, saj je verjel v uspeh preventivnih vzgojnih ukrepov, ki otroku pomagajo pri njegovi celostni rasti. Spodbujal je versko vzgojo, ki temelji v enakosti vseh ljudi in iskrenem prijateljstvu ljudi vseh stanov in starosti. Na ta način je ustvarjal pozitiven premik iz tradicionalističnih patriarhalnih, v bolj sodobne, demokratične medčloveške odnose.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37748
  • dcterms:title
   • Vzgoja iz ljubezni po načelih dr. Frančiška Lampeta
  • dcterms:alternative
   • Education Under the Sign of Love on the Principles of Dr. Frančišek Lampe
  • dcterms:creator
   • Mateja Tominšek Perovšek
  • dcterms:subject
   • Frančišek Lampe
   • neotomizem
   • Marijanišče
   • vzgoja
   • otroštvo
   • Frančišek Lampe
   • Neotomism
   • Marijanišče
   • education
   • childhood
  • dcterms:description
   • Lampe je kljub zagovarjanju takrat še zakoreninjenega modela versko-nravne vzgoje, utemeljene v apostolski avtoriteti, otroke obravnaval kot celovite osebnosti, ne kot tiste, ki so nedorasli ali nepopolni. Pri zagotavljanju vzgojno-pedagoških ciljev se je izogibal uporabi represivnih metod, saj je verjel v uspeh preventivnih vzgojnih ukrepov, ki otroku pomagajo pri njegovi celostni rasti. Spodbujal je versko vzgojo, ki temelji v enakosti vseh ljudi in iskrenem prijateljstvu ljudi vseh stanov in starosti. Na ta način je ustvarjal pozitiven premik iz tradicionalističnih patriarhalnih, v bolj sodobne, demokratične medčloveške odnose.

   • Despite defending in that time the rooted model of religious-moral education, which based on the apostolic authority, Lampe considered children as holistic personalities and not as juvenile and incomplete. In ensuring the educational and pedagogical goals he was avoiding the use of repressive methods, because he believed in the success of preventive pedagogical measures that help a child in its overall growth. He was encouraging a religious pedagogical approach which based on the equality of all people and sincere friendship of all classes and age. That way he was making a positive move from traditional patriarchal to modern, democratic human relations.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Egon Pelikan (moderator)
  • dcterms:date
   • 2012-10-18
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37748
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf