• Podroben opis
    V okviru panela Šolstvo in vzgoja , ki ga je vodil Egon Pelikan in je potekal 18. 10. 2012 med 12.15 in 13. 45, je o otroških vrtcih predavala Irena Selišnik, Aleksandra Serše je predstavila ljubljanska otroška zavetišča v času prve svetovne vojne, šolanje kot del otroštva je predstavil Branko Šuštar, katoliške vzgojne prijeme iz druge polovice 19. stoletja pa Mateja Tominšek Rihtar.