Podoba otroka v slovenski mladinski književnosti

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (moderator)


 • Podroben opis
  Otroštvo naj bi bilo zaščiteno obdobje, odrasli naj bi vedno ravnali v dobrobit otrok, vendar v realnosti to ni tako. Tudi etimologija besede otrok (France Bezlaj, Marko Snoj) kaže na neskladje med besednim in dejanskim pojmovanjem otroka. Na osnovi analize etimologije besede otrok v Bezlajevem in snojevem etimološkem slovarju lahko ugotovimo, da se beseda otrok pojavlja najpogosteje v smislu delavec, hlapec, paž, sluga, služabnik, suženj, tlačan in manj pogosto kot deček, fant, malček, mož, otrok. Odsotnost omembe otroka ženskega spola je sama po sebi zgovorna. Stephen Hawking je manjša, vzporedna vesolja poimenoval otroška vesolja (baby universes).

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37743
  • dcterms:title
   • Podoba otroka v slovenski mladinski književnosti
  • dcterms:alternative
   • The image of a Child in Slovenian Youth Literature
  • dcterms:creator
   • Milena Mileva Blažič
  • dcterms:subject
   • otrok
   • slovenska mladinska knjižnevnost
   • sončno otroštvo
   • senčno otroštvo
   • idealizacija
   • romantizacija
   • podoba otroka
   • child
   • Slovenian youth literature
   • sunny childhood
   • cloudy childhood
   • idealisation
   • romanticism
   • image of child
  • dcterms:description
   • Otroštvo naj bi bilo zaščiteno obdobje, odrasli naj bi vedno ravnali v dobrobit otrok, vendar v realnosti to ni tako. Tudi etimologija besede otrok (France Bezlaj, Marko Snoj) kaže na neskladje med besednim in dejanskim pojmovanjem otroka. Na osnovi analize etimologije besede otrok v Bezlajevem in snojevem etimološkem slovarju lahko ugotovimo, da se beseda otrok pojavlja najpogosteje v smislu delavec, hlapec, paž, sluga, služabnik, suženj, tlačan in manj pogosto kot deček, fant, malček, mož, otrok. Odsotnost omembe otroka ženskega spola je sama po sebi zgovorna. Stephen Hawking je manjša, vzporedna vesolja poimenoval otroška vesolja (baby universes).
   • Period of childhood is supposed to be protected period. Adults are supposed to act for the benefit of the child, but reality shows us iti is not like that. Even the etymology of the word "child" in Slovene (France Bezlaj, Marko Snoj) is showing the disparity in understanding of the word and of the real understanding of the child. On the basis of the etymology of the word "chuild" in Bezlaj's dictionary and in Snoj's dictionary, we can say the word "child" appears the most often in the meaning of worker, farmhand, page, servant, slave, serf and less as a boy, nipper, youngster, man, little boy. The absence of feminine child is self-explanatory. Stephen Hawking called smaller, parallel universes baby universes.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (moderator)
  • dcterms:date
   • 2012-10-18
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37743
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf