Vsebine


Novice


Zgodovinski časopis 2017-2019

Zgodovinski časopis 2017-2019

Alessio Fornasin: Counting the death of War. The Italian army's losses in the WWI. Ljubljana, 18. 1. 2018

Alessio Fornasin: Counting the death of War. The Italian army's losses in the WWI. Ljubljana, 18. 1. 2018


Dopolnjen sklop uradnih listov do leta 1945

Dopolnjen sklop  - URADNI LISTI OD LETA 1945: UL DFJ IN FLRJ, UV PREZIDIJA LS FLRJ, VESTNIK ORGANOV ZA CENE in MEDNARODNE POGODBE DFJ in FLRJ,

POROČEVALEC DRŽAVNEGA ZBORA RS 1999-2003

POROČEVALEC DRŽAVNEGA ZBORA RS 1999-2003.