Mesto in gospodarstvo

Mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Muzej narodne osvoboditve, Maribor
Soavtor(ji): Željko Oset (ur.), Aleksandra Berberih Slana (ur.), Žarko Lazarević (ur.)
Identifier: COBISS.SI-ID 250979072
Posamezni prispevki:
 • Aleksandra Berberih Slana: Spremna beseda
 • Žarko Lazarević / Željko Oset: Predgovor
 • Žarko Lazarević: Maribor v slovenskem prostoru (skica dolgoročnih gospodarskih razmerij)
 • Andrej Studen: Maribor na poti v moderno mesto
 • Mateja Ratej: Skozi mesto je tekla reka: Razumevanje Drave pri Mariborčanih v 20. stoletju
 • Željko Oset: Nostrifikacija premoženja po prvi svetovni vojni s poudarkom na območju sodnega okraja Maribor
 • Dragan Potočnik: Gospodarske razmere v Mariboru med svetovnima vojnama
 • Jože Prinčič: Mariborsko gospodarstvo v času prilagajanja socialistični ureditvi in miselnosti (1945-1953)
 • Aleksander Lorenčič: Mariborsko gospodarstvo med tranzicijo
 • Aleksandra Berberih Slana: Živilska industrija v Mariboru
 • France Kresal: Mariborska tekstilna industrija 1922-1992 – vzpon in zaton
 • Marija Počivavšek: Vloga Maribora v slovenski trgovini pred drugo svetovno vojno
 • Mitja Sunčič: Značilnosti mariborskega podjetništva v tridesetih letih 20. stoletja
 • Marjan Matjašič: »Mariborski teden« - sejemsko ogledalo razvoja mariborskega gospodarstva
 • Boris Brovinsky: Tam v Mariboru, kjer delajo kamione. Od licence do lastnega programa vozil
 • Borivoj Breže: Primeri inovativnosti v mariborski industriji in gospodarstvu od leta 1945 do leta 2000
 • Danilo Burnač: Mariborska komunala od sredine 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne
 • Jerneja Ferlež: Maribor kot prostor prebivanja med kontinuiteto in spremembami
 • Meta Černigoj: »Odpri roke, odpri srce, otiraj bratovske solze«. Boj proti tuberkulozi v Mariboru med obema vojnama
 • Bojan Balkovec: »Vsem mojim cenjenim odjemalcem želim srečno in veselo novo leto …«
 • Nika Grabeljšek: Socialnogospodarski okvir tekstilnih stavk v mariborskih tovarnah v tridesetih letih 20. stoletja
 • Marta Rendla: Mariborski gospodarski gigant TAM v skrbi za izboljšanje življenjske ravni zaposlenih
 • Janja Sedlaček: Razvitost in razvoj občine Maribor in Podravske regije v času druge Jugoslavije, The development of the Municipality of Maribor and Podravje region during the time of the second Yugoslav state