Občina Soča med prvo svetovno vojno

Vojaško in civilno dogajanje v neposrednem zaledju prve frontne linije

Avtor(ji): Komac, Jernej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2015
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Rok Stergar (mentor)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/31478
  • dcterms:title
   • Občina Soča med prvo svetovno vojno
   • Vojaško in civilno dogajanje v neposrednem zaledju prve frontne linije
  • dcterms:alternative
   • Soča municipality during WW I
   • Military and civil activities in the immediate hinterland of the front line
  • dcterms:creator
   • Jernej Komac
  • dcterms:subject
   • Občina Soča
   • prva svetovna vojna
   • soška fronta
   • vojaške operacije
   • oskrba
   • saniteta
   • občinsko poslovanje
   • begunstvo
   • domačini v vojski
   • šolstvo
   • prenova cerkve
   • Commune Soča
   • WW I
   • Isonzo Front
   • military operations
   • supply
   • medical service
   • communal operation
   • refugees
   • locals in service
   • school
   • renovation of church
  • dcterms:description
   • Diplomsko delo obravnava dogajanje med prvo svetovno vojno na področju nekdanje Občine Soča, ki je prišla leta 1915 v neposreden stik s soško fronto. Vzpostavitev fronte po grebenih gora nad dolino Lepene je povzročila delno izpraznitev občine in odhod številnih domačinov v begunstvo. Na področje občine je prišla vojska in v centru vasi Soča postavila svoj glavni štab. S tem je prišlo do prepletanja civilnega in vojaškega dogajanja, ki se odraža v številnih dogodkih. Dogajanje v diplomskem delu je najprej usmerjeno v vojaško plat te zgodbe, saj je ta najbolj vplivala na spremembe v občini. Vojska je morala za vzdrževanje in oskrbo fronte zgraditi številne stavbe, ceste, mostove ipd. S svojim delovanjem je vojska vplivala tudi na civilno dogajanje v zaledju, ki ga diplomsko delo obravnava zatem. Tu se dotaknemo tako begunstva kot občinskega poslovanja ter številnih drugih stvari. Na koncu nekaj besed namenimo še domačinom, ki so morali obleči vojaško suknjo in služiti državi.
   • The following thesis discusses events during First World War in former commune Soča, which in the year 1915 came in direct contact with the Isonzo Front. The front, formed on the mountain ridges over the Lepena valley, caused partial evacuation of commune and many locals became refugees. The territory of commune Soče was then flooded with troops. In the centre of village Soča were their headquarters. With this set in an interweaving of civil and military activity. Focus of the thesis is directed to the military side of this story first, as this influenced changes in commune the most. For maintenance and supply of the front, the army had to build numerous buildings, roads, bridges, etc. The army's activities also influenced the civilian goings-on in the immediate vicinity of the front and the focus of the thesis shifts to that in the second part. We handle refugees and communal business and numerous other things here. Finally, we assign some words to locals, who had to put on their military overcoat and serve the country.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Rok Stergar (mentor)
  • dcterms:date
   • 2015
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv