70-letnica osvoboditve: Primorska 1945

Znanstveni posvet

Ajdovščina, 23.04.2015

Jezik: slovenski / italijanski
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 2015
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Inštitut za promocijo NOB ZZBU NOV Slovenije, Ljubljana
Posamezni prispevki:
 • Martin Premk: Vojaška osvoboditev Slovenskega Primorja
 • Alberto Buvoli: The liberation of the Friuli region with a particular regard to the events in the eastern Friuli, La liberazione della regione friulana con un particolare riguardo alle vicende del Friuli orientale
 • Nevenka Troha: Osvoboditev Trsta : vprašanja in dileme
 • Patrick Karlsen: The views of the Italian Communist Party leadership to liberation, occupation and annexation of Venezia Giulia to Yugoslavia, Le posizioni della dirigenza del Partito Comunista italiano sulla liberazione, sul' occupazione e sull'annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia
 • Božo Repe: Odporniško gibanje v Jugoslaviji v zaključnem obdobju druge svetovne vojne : politične značilnosti in pomen
 • Bojan Godeša: Primorci in njihova pričakovanja po priključitvi k matici v luči izbire med nasprotnima taboroma na Slovenskem
 • Vida Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije na Primorskem in priprave na konec vojne (1944-1945)
 • Zdenko Čepič: Revolucija in država
 • Blaž Torkar: Zavezniki na Primorskem
 • Gorazd Bajc: “A potential powder magazine” – “Pure dynamite”... Anglo-Američani in partizani v Julijski krajini na predvečer hladne vojne
 • Jože Pirjevec: Vprašanje meja
 • Patrick Karlsen: Stališča KPI glede osvoboditve, zasedbe in priključitve Julijske krajine k Jugoslaviji (1945-1947)
 • Znanstveni posvet 70 letnica osvoboditve, Primorska 1945 - program, Scientific conference Primorska 1945: 70th anniversary of the liberation - programme


  • Podroben opis

   Znanstveni posvet
   70 LETNICA OSVOBODITVE
   PRIMORSKA 1945
   Ajdovščina, 23. april 2015
   Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina
   Program simpozija je dostopen s klikom na to povezavo.