Trojarjev zbornik

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2011
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Danijela Trškan (ur.), Darja Pipuš Sunesko (prev.), Danijela Trškan (prev.)
Zbirka: Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani; 19
Identifier: COBISS.SI-ID 256448512
Posamezni prispevki:
 • Danijela Trškan: Uvodna beseda
 • Danijela Trškan: Biografija dr. Štefana Trojarja
 • Danijela Trškan: Bibilografija dr. Štefana Trojarja od leta 1966 do leta 2008
 • Ljubica Šuligoj: Nekaj spominskih utrinkov in razmišljanj ob 80-letnici dr. Štefana Trojarja
 • Danijela Trškan: Metodika pouka zgodovine od leta 1952 do leta 2002 na Filozofski fakulteti v Ljubljani
 • Danijela Trškan: Didaktika zgodovina od leta 2002 naprej na Filozofski fakulteti
 • Borut Zidar: Zgodovinska kultura in didaktika zgodovine
 • Monika Govekar-Okoliš: Koncept nacionalne vzgoje in pouk zgodovine v srednjih šolah na slovenskem v 2. polovici 19. stoletja
 • Vilma Brodnik: Posodabljanje učnih načrtov za zgodovino v gimnazijah na Slovenskem v 19. in 20. stoletjju s poudarkom na analizi vsebine splošnih ciljev
 • Bojan Balkovec: Makedonija in Makedonci v slovenskih učnih načrtih od leta 1918 dalje
 • Danijela Trškan: Prisotnost lokalne zgodovine v srednješolskih učnih načrtih za zgodovino od leta 1945 do leta 2010 v Sloveniji
 • Dragan Potočnik: Zgodovina Afrike v slovenskih učbenikih in učnih načrtih
 • Valerija Bernik: Vsebinska primerjava izbranih slovenskih in tujih osnovnošolskih učbenikov zgodovine
 • Valerija Bernik: Metodološka struktura izbranih slovenskih in tujih osnovnošolskih učbenikov zgodovine
 • Danijela Trškan: Lokalna zgodovina v srednješolskih učbenikih za zgodovino od leta 1945 do leta 2010 v Sloveniji
 • Mojca Kukanja-Gabrijelčič: "Zbogom moj domači kraj..." Ali pozabljena vrednost lokalne zgodovine v družboslovnih učnih načrtih in učbenikih
 • Erika Rustja: Vzgoja in izobraževanje za človekove pravice pri pouku zgodovine ter pojem človekove pravice do 18. stoletja
 • Jernej Jakelj: Medpredmetne povezave sociološke učne teme "Identiteta in kultura" z zgodovino
 • Pavla Karba: Prepletenost predmetov zgodovine in domovinske vzgoje ter etike v programu osnovne šole
 • Tomaž Weber: Problemi vizualizacije in zgodovinskega pouka in njihove rešitve
 • Jurij Žagar: Gibljive podobe - film pri pouku zgodovine v gimnazijah
 • Andreja Polanšek: Igra vlog pri pouku zgodovine
 • Danijela Trškan: Tabelska slika in različni zapisi učne snovi pri zgodovine
 • Matija Mitja Šitih: Samovrednotenje dela učitelja zgodovine
 • Stane Berzelak: Pouk zgodovine v slovenski šoli, Med sanjami in resničnostjo
 • Jelka Razpotnik: Nove teme in pristopi v poučevanju zgodovine v 21. stoletju
 • Peter Štih: O izobraževanju in šolstvu in o izobražencih in šolnikih v srednjem veku na Slovenskem
 • Ignacij Voje: Položaj učiteljev v srednjeveškem Dubrovniku
 • France Martin Dolinar: Razmerje med cerkveno oblastjo Ogleja in posvetno oblastjo cerkvenih knezov v današnjem Slovenskem prostoru v srednjem veku
 • Marjeta Šifrer: Prebivalstvo Besniške doline skozi matične knjige - rojstva, proroke in smrti v 2. polovici 19. stoletja
 • Miroslav Stiplovšek: Banski svet Dravske banovine 1930-1941, naslednik "deželnega zbora in oblastnih samouprav"
 • Maja Božič: Od tujca do Nemca z migracijskim ozadjem
 • Staša Ivanec: Odnos Romov do zgodovine
 • Danijela Trškan: Pregled učnih načrtov za predmet Zgodovina od leta 1945 do leta 2010
 • Danijela Trškan: Pregled zgodovinskih učbenikov za osnovne in srednje šole od leta 1945 do leta 2010
 • Danijela Trškan: Pregled priročnikov za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah od leta 1955 do leta 2010
 • Danijela Trškan: Pregled atlasov in delovnih zvezkov za zgodovino v osnovnih in srednjih šolah od leta 1965 do leta 2010