Simpozij Ženske v gospodarstvu

Ljubljana, 19.01.2014

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 2015
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica
Soavtor(ji): Žarko Lazarević, Nina Vodopivec, Mojca Šorn
Posamezni prispevki:
 • Svetlana Slapšak: Volna: spolni, kultni in industrijski zgodovinsko-antropološki kontekst
 • Aleksej Kalc: O vidnosti in nevidnosti ženskega dela: viri in metodologije
 • Andrej Studen: Dobra meščanska gospodinja s poudarkom na dobi bidermajerja
 • Petra Svoljšak: Ženske v gospodarstvu prve svetovne vojne
 • Katja Mihurko Poniž: "Za naše žene, ki si same skrbe za eksistenco". Podoba zaposlene ženske v literarnih in publicističnih besedilih Zofke Kveder
 • Milena Mileva Blažič: Mladinski literarni sistem – umetnica (Svetlana Makarovič), obrtnica (Breda Smolnikar) in pravljičarka (Anja Štefan)
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Žensko delo in gospodarstvo v migracijskem kontekstu – zgodovinski primeri v luči sedanjosti
 • Nina Vodopivec: O svojem delu govorim, ne o sanjah: socialno delo in zaposlovanje žensk v socializmu
 • Vesna Leskošek: Vpliv porodniškega dopusta na zaposlitev žensk v času socializma
 • Mojca Ramšak: Vinske kraljice med častnim poslanstvom in neplačanim delom
 • Aleksander Lorenčič: Ženska vloga v gospodarstvu po osamostvojitvi Slovenije
 • Željko Oset: »V vse druge poklice se vriva novodobna ženska, povsod izpodriva moški spol«
 • Simpozij Ženske v gospodarstvu