37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane / 100 let začetka prve svetovne vojne

Ljubljana, 22.-24. oktober 2014

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2014
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30148
  • dcterms:title
   • 37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije
   • Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane / 100 let začetka prve svetovne vojne
   • Ljubljana, 22.-24. oktober 2014
  • dcterms:alternative
   • 37th gathering of Union of historical societies of Slovenia
   • History is delicious. Cultural history of food / 100 years from the beginning of the Great War
   • Ljubljana, October 22nd - 24th 2014
  • dcterms:subject
   • konferenca
   • zgodovina prehrane
   • prva svetovna vojna
   • conference
   • history of food
   • WW I
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:date
   • 2014
  • dcterms:type
   • Event
  • dcterms:language
   • slv
   • eng