Skupno zasedanje Zbora združenega dela. Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 25. decembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 3, Seje od 1. XII. 1974 do 31. XII. 1974

Skupno zasedanje Zbora združenega dela. Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 25. decembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 3, Seje od 1. XII. 1974 do 31. XII. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28226
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela. Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 25. decembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 3, Seje od 1. XII. 1974 do 31. XII. 1974
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela. Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 25. decembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 3, Seje od 1. XII. 1974 do 31. XII. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=487) -- Dnevni red ---- 1. Uvodna obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta k resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975 (#page=487)
  • dcterms:date
   • 1974-12-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-12-25
  • dcterms:license