Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno

Razkosanje in aneksionizem

Izbrana dela

Avtor(ji): Ferenc, Tone
Jezik: slovenski / francoski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Mitja Ferenc (ur.)
Zbirka: Izbrana dela / Tone Ferenc / Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani; 12
Identifier: COBISS.SI-ID 230766592
Posamezni prispevki:
 • Mitja Ferenc: Namesto uvoda: iz hvaležnosti
 • Dušan Nećak: Knjigi na pot: zgodovinar prof. dr. Tone Ferenc
 • Tone Ferenc: Okupacijski sistemi v Evropi in Sloveniji 1941
 • Tone Ferenc: Le système d'occupation des Nazis en Slovénie
 • Tone Ferenc: Okupacijski sistemi na Slovenskem 1941 - 1945
 • Tone Ferenc: Spomenice o nemških ozemeljskih zahtevah v Sloveniji leta 1940
 • Tone Ferenc: Nemška zasedba Prekmurja aprila 1941
 • Tone Ferenc: Nemška okupacija Dravske doline in Pohorja
 • Tone Ferenc: Nemška okupacija Celja in okolice
 • Tone Ferenc: Položaj slovenskega naroda ob okupaciji
 • Tone Ferenc: Fašistična nevarnost za obstoj slovenskega naroda
 • Tone Ferenc: Vprašanje priključitve zasedenih slovenskih pokrajin nemškemu rajhu
 • Tone Ferenc: Slovenci pod Italijo 1941-1945
 • Tone Ferenc: Italijanski okupacijski sistem v Ljubljanski pokrajini
 • Tone Ferenc: Temeljne značilnosti fašistične okupacije Slovenije
 • Tone Ferenc: Julijska krajina, njene province, uradi in poveljstva 1941-1943
 • Tone Ferenc: Dejavnost nemških sil po zlomu Italije
 • Tone Ferenc: Nemški okupator v ilegali
 • Tone Ferenc: Ustanovitev operacijske zone "Jadransko primorje" jeseni 1943. leta
 • Tone Ferenc: Nemška policija v operacijski coni "Jadransko primorje" 1943-1945
 • Tone Ferenc: Gestapo v Sloveniji
 • Tone Ferenc: Okupacijska civilna uprava na Slovenskem in njeno gradivo