Jugoslavija v času

Devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države

Jezik: večjezično
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, Ljubljana
Soavtor(ji): Bojan Balkovec (ur.)
Zbirka: Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani; 15
Identifier: COBISS.SI-ID 246100992
Posamezni prispevki:
 • Bojan Balkovec: Uvodna beseda
 • Bojan Balkovec: Ideje o upravni razdelitvi Kraljevine SHS
 • Božo Repe: Zakaj so Slovenci vstopili v Jugoslavijo in zakaj so iz nje odšli?
 • Miroslav Stiplovšek: Prva prizadevanja za avtonomijo Slovenije v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev
 • Ivo Goldstein: Was Yugoslavia good or bad for its peoples?
 • Mile Bjelajac: Challenges in writing history of Yugoslavia - differences in judgment on the role of military
 • Ivana Šubic: The end of the I. World War and the creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Zagreb political press (1918-1921)
 • Ranko Končar / Saša Marković: Vojvodina between the Serbian and Yugoslav option during the establishment of the Kingdom of SCS
 • Jurij Perovšek: Slovenska politika in uvedba kancelparagrafa v prvi jugoslovanski državi
 • Aleksandar Rastović / Uroš Šuvaković: Formation and successfulness of political parties in the first years of existence of the Kingdom of SHS
 • Bojan Godeša: Ali je bil Korošec iskren Jugoslovan?
 • Vida Deželak Barič: Demokracija v slovenski marksistični percepciji 1918-1921
 • Željko Karaula: "30 days that schoked Bjelovar" - the National Council Committee of the city of Bjelovar during November of 1918
 • Žarko Lazarević: Slovenija in Jugoslavija - dileme gospodarskega prostora
 • Izet Šabotić: Influence of agrarian problem on social and political movements in Bosnia and Herzegovina since the creation of State of Serbs, Croats and Slovenes until Vidovdan constitution
 • Damir Globočnik: Likovne podobe razdruževanja Slovencev z Avstro-Ogrsko in povezovanja s Hrvati in Srbi v prvo jugoslovansko državo
 • Tomaž Pavlin: "Zmaga-svoboda!. Sokolsko jugoslovaniziranje
 • Branko Šuštar: Povezovanje slovenskega učiteljstva v novi državi med 1918 in 1921
 • Arpad Hornyak: Hungary, Hungarians and the establishment of Yugoslavia
 • Márta Fazekas: Autonomies in Europe after the World War I., The Yugoslavian practise in global context
 • Rozina Švent: Prizadevanja slovenskih izseljencev za novo jugoslovansko državo
 • Borut Klabjan: Oblikovanje jugoslovanskih meja, T. G. Masaryk in vprašanje italijansko-jugoslovanske meje po prvi svetovni vojni
 • Jure Gašparič: Politična poročila češkoslovaškega konzulata v Ljubljani v času od njegovega odprtja do sprejetja vidovdanske ustave
 • Gregor Jenuš: Odziv nemške etnične skupine na Slovenskem na razpad Avstro-Ogrske monarhije ter njena integracija v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev