Ocene in poročila

Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918, Zgodovinsko-bibliografski vodnik

Avtor(ji): Adamič, Marjeta
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1990
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


  • Podroben opis

    Handbücher und Karten zur Verwaltungsstruktur in den Ländem Kärnten, Krain, Küstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918, Ein historisch-bibliographischer Führer - Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918, Zgodovinsko-bibliografski vodnik - Manuali e carte sulle strutture amministrative nelle province di Carinzia, Carniola, Litorale e Stiria fino al 1918, Giuda storico-bibliografica. Graz-Klagenfurt-Ljubljana-Gorizia- Trieste 1988, str. 375.


  • Vsi metapodatki
    • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2316
    • dcterms:title
      • Ocene in poročila
      • Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918, Zgodovinsko-bibliografski vodnik
    • dcterms:creator
      • Marjeta Adamič
    • dcterms:subject
      • zgodovinsko-bibliografski vodnik
      • uprava
      • dežele
      • Kranjska
      • Koroška
      • Štajerska
      • Primorje
      • upravna zgodovina
      • Notranja Avstrija
      • Avstrijska monarhija
      • Avstro-Ogrska
    • dcterms:abstract
      • Handbücher und Karten zur Verwaltungsstruktur in den Ländem Kärnten, Krain, Küstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918, Ein historisch-bibliographischer Führer - Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918, Zgodovinsko-bibliografski vodnik - Manuali e carte sulle strutture amministrative nelle province di Carinzia, Carniola, Litorale e Stiria fino al 1918, Giuda storico-bibliografica. Graz-Klagenfurt-Ljubljana-Gorizia- Trieste 1988, str. 375.

      • Handbücher und Karten zur Verwaltungsstruktur in den Ländem Kärnten, Krain, Küstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918, Ein historisch-bibliographischer Führer - Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918, Zgodovinsko-bibliografski vodnik - Manuali e carte sulle strutture amministrative nelle province di Carinzia, Carniola, Litorale e Stiria fino al 1918, Giuda storico-bibliografica. Graz-Klagenfurt-Ljubljana-Gorizia- Trieste 1988, str. 375.

    • dcterms:publisher
      • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
    • dcterms:contributor
      • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
    • dcterms:date
      • 1990
    • dcterms:type
      • Text
    • dcterms:source
      • SISTORY:ID:13
    • dcterms:language
      • slv
    • dcterms:isPartOf