Slovenci v Evropi

O nekaterih vidikih slovenske povezanosti s sosedi in Evropo

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Vodopivec (ur.)
Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ; 5
Identifier: COBISS.SI-ID 117515776
Posamezni prispevki:
 • Marta Verginella: Vpliv beneške in italijanske notarske civilizacije na slovenskem podeželju
 • Alojz Cindrič: Vpliv dunajske univerze na oblikovanje slovenskega izobraženstva: statistična slika študentov s Kranjske na dunajski univerzi med leti 1804 in 1917 : študijske smeri, krajevni in socialni izvor
 • Janez Cvirn: Evropska razsežnost celjskega gimnazijskega vprašanja
 • Andrej Rahten: Trialistični koncepti velikoavstrijskih krogov in slovensko vprašanje
 • Bojan Balkovec: O mednarodnih stikih Narodne vlade SHS v Ljubljani
 • Marko Štepec: Antisemitizem, Evropa in Slovenci
 • Miroslav Stiplovšek: Delovanje poslancev iz Medjimurja in Kastava v mariborski in ljubljanski oblastni skupščini 1927-1928
 • Egon Pelikan: Slovenski politični katolicizem v tridesetih letih v luči evropskih izkušenj
 • Igor Grdina: Kaj storiti? (Prispevek k intelektualni zgodovini slovenskih tridesetih let)
 • Dušan Nećak: Slovenski izobraženci v korespondenci dr. Fritza Valjavca (1935-1944)
 • Božo Repe: Slovenska zunanja politika in mednarodni vidik slovenske osamosvojitve