Mikužev zbornik

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1999
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (ur.), Dušan Nećak (ur.), Miroslav Stiplovšek (ur.)
Zbirka: Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 4
Identifier: COBISS.SI-ID 105053184
Posamezni prispevki:
 • Božo Repe: Govor ob odkritju spominske plošče na hiši dr. Metoda Mikuža na Žukovem : 26. 9. 1999
 • Vasilij Melik: Slovenski poslanci na Dunaju in v Beogradu
 • Milica Kacin Wohinz: Badoglio Sonninu : italijanski načrt za protijugoslovansko akcijo decembra 1918
 • France Kresal: Vloga in pomen tekstilne industrije v industrializaciji Slovenije
 • Matjaž Klemenčič: Leadville (Kolorado) in tamkajšnji Slovenci v času prve in druge svetovne vojne
 • Miroslav Stiplovšek: Prizadevanja Slovenske ljudske stranke za avtonomijo Slovenije ob sprejemanju prve jugoslovanske ustave in zakonodaje o oblastnih samoupravah 1921-1922
 • Janko Pleterski: Pojava dnevnika Jugoslovan 1930-1931
 • Janko Prunk: Prispevek Franza Borkenaua k proučevanju totalitarizma 1932-1940
 • Dušan Nećak: Slovenski izobraženci v korespondenci dr. Fritza Valjavca : 1935-1944
 • Vida Deželak Barič: Osvobodilna fronta slovenskega naroda in njen odnos do vere
 • Bogdan Kolar: Nekatere razsežnosti odnosa med dr. Metodom Mikužem in ljubljanskim škofom dr. Gregorijem Rožmanom
 • Ferdo Gestrin: Domobranci na Ižanskem
 • Dušan Biber: Utrinki iz arhiva SOE
 • Milan Ževart: Okupacija in odpor proti okupatorju na Štajerskem (o problematiki in stanju obravnav)
 • Tone Ferenc: Mesečna poročila Erwina Rösenerja v Moskovskem arhivu
 • Damijan Guštin: "Komanda Slovenije": slovenski načrt vojaške uprave slovenskega ozemlja leta 1945
 • Nevenka Troha: Odnosi med slovenskimi (jugoslovanskimi) in italijanskimi komunisti med vojno (1941-1945) : pregled objav in vprašanje arhivskih virov
 • Zdenko Čepič: Oris nastajanja slovensko-hrvaške meje po drugi svetovni vojni
 • Jože Prinčič: Gospodarska reforma iz julija 1965: najresnejši in najbolje pripravljen poskus korenite preobrazbe jugoslovanskega gospodarstva
 • Božo Repe: Slovenci in federacija v času od Titove smrti do plebiscita o neodvisnosti Slovenije
 • Bojan Balkovec: O volitvah v okraju Kočevje v Kraljevini SHS
 • Jurij Perovšek: Narodna radikalna stranka na Kočevskem v letih 1921-1923
 • Anka Vidovič-Miklavčič: Kočevski okraj v desetletju pred aprilskim zlomom
 • Olga Janša-Zorn: Agrarna reforma na veleposestvu Antona Rudeža iz Ribnice v letih 1919-1934
 • Dean Ceglar: Sodstvo v Ribnica
 • Brane Kozina: Šolstvo v Ribnici v obdobju 1941-1945
 • Polonca Rigler: Oris telesne kulture v Ribnici od začetkov do leta 1980
 • Renata Lesar: Družina v Ribnici 1848-1878
 • Viktorija Centa: Začetki Ribniškega muzeja
 • Zdenko Čepič: Oris življenjske poti in dela prof. dr. Metoda Mikuža
 • Janez Debeljak: Maršiči in Žukovo - Mikužev drugi dom
 • Stane Granda: Prečna, Mikužev rojstni kraj
 • Ignacij Voje: Utrinki iz spominov na profesorja Metoda Mikuža
 • Nataša Stergar: Bibliografija prof. dr. Metoda Mikuža