Simpozij Slovenija v Jugoslaviji

Ljubljana, 28 - 29.11.2013

Jezik: slovenski / hrvaški / bosanski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2013
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (predsednik programskega odbora), Jure Gašparič (član programskega odbora), Damijan Guštin (član programskega odbora), Kaja Širok (članica programskega odbora), Peter Vodopivec (član programskega odbora)
Posamezni prispevki:
 • Zdenko Čepič / Kaja Širok / Damijan Guštin: Otvoritveni nagovori
 • Zdenko Čepič: Bilo je nekoč v Jugoslaviji: prizori iz političnega dogajanja
 • Aleksander Lorenčič: Kako smo živeli v drugi Jugoslaviji: oris dogajanja v luči izbranih kazalnikov
 • Jože Prinčič: Blagovna menjava Slovenije z jugoslovanskimi republikami (1945-1991)
 • Filip Čuček: Nekaj besed o slovenskem športu v jugoslovanski stvarnosti, A Few Words about Slovenian Sport in the Yugoslav Reality
 • Aleksander Lorenčič / Vera Katz / Filip Čuček / Zdenko Čepič / Jože Prinčič / Božo Repe / Miran Potrč / Bojan Balkovec / Aleš Gabrič / Andrej Marinc: Razprava I.
 • Vera Katz: Bosnia and Herzegovina (1943-1993): A Short Overview, Bosna i Hercegovina (1943.-1993.) – kratak pregled
 • Aleš Gabrič: Uveljavljanje slovenščine kot jezika po drugi svetovni vojni
 • Marko Zajc: Odlepljanje: jugoslovansko ne-jugoslovanstvo v besedilih slovenskih intelektualcev v osemdesetih letih
 • Božo Repe: Obljube in dejstva o samostojni državi ali nekaj vprašanj za osamosvojitelje, Promises and Facts about the Independent State or a Few Questions for the Emancipators
 • Božo Repe / Marko Zajc / Aleš Gabrič / Savin Jogan / Igor Košir: Razprava II.
 • Kaja Širok: Iz juga na sever : migracije v kontekstu izgradnje urbanih okolij primeru Nove Gorice
 • Marta Rendla: Življenjska raven Slovencev v drugi Jugoslaviji, Living Standard of Slovenians in the Second Yugoslavia
 • Bojan Godeša: Odnos Slovencev do Jugoslavije v času okupacije med letoma 1941 in 1945
 • Nataša Miličević: »Retaliation Against the Class Enemy: the Case of Serbian Bourgeoisie Between 1944 and 1950, »Obračun s klasnim neprijateljem«: slučaj srpskog građanstva 1944-1950.
 • Jurij Hadalin: Otopela ost revolucije: spremembe represivnega aparata v Socialistični republiki Sloveniji ter njegovo dojemanje v slovenski javnosti
 • Nataša Miličević / Jurij Hadalin / Vlado Klemenčič / Miran Potrč / Peter Vodopivec: Razprava III.
 • Nikica Barić: Some Characteristics of the Perception of Yugoslav Partisan Movement in Contemporary Croatia, Neke glavne značajke javne percepcije jugoslavenskog pokreta u suvremenoj Hrvatskoj
 • Mateja Režek: Nacionalno ali nadnacionalno zgodovinopisje? Jugoslovansko »zgodovinopisje delavskega gibanja« in slovenske posebnosti
 • Zdenko Radelić: Hrvaška v Jugoslaviji 1945-1991
 • Nataša Miličević / Nikica Barić / Bojan Balkovec / Mateja Režek / Milica Kacin Wohinz / Zdenko Čepič / Aleš Gabrič / Zdenko Radelić: Razprava IV.
 • Slovenija v Jugoslaviji, povzetki
 • Slovenija v Jugoslaviji, program simpozija