Mojega življenja pot

Spomini dr. Vladimirja Ravniharja

Avtor(ji): Ravnihar, Vladimir
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Božena Ravnihar, Janez Cvirn, Vasilij Melik, Dušan Nećak
Zbirka: Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani; 2
Identifier: COBISS.SI-ID 68126208


 • Podroben opis

  Prvi Ravnihar, ki ga omenja Slovenski biografski leksikon, je Janez (1798-1876), rojen ob koncu 18. stoletja v Škofji Loki, oskrbnik raznih graščin in vinski trgovec. Sledijo mu trije njegovi sinovi: Ludvik (1827-1901), sodnik in politik, v letih 1867- 1870 prvi slovenski deželni poslanec dolenjskih mest, Franc (1832-1904), deželni uradnik, eden ustanoviteljev ljubljanske čitalnice, Sokola, Dramatičnega društva in Glasbene matice, in sodnik Nikomed (1840-1928). Tretjo generacijo zastopa v Slovenskem biografskem leksikonu Francetov sin Vladimir (1871-1954), pisec naših spominov, četrto pa njegova otroka Evgenij (1912-1949) in Božena (rojena 1914). Dr. Vladimir Ravnihar je s svojim delom v Glasbeni matici, Sokolu in drugih društvih nadaljeval in širil očetovo delo, po politični aktivnosti pa je daleč presegel strica Ludvika. O političnih prilikah njegovega časa naj tu spregovorim nekaj besed. Od prve službe (1895) do nemško-italijanskega napada na Jugoslavijo (1941), ki z njim zaključuje svoje spomine, je preživel Ravnihar približno pol časa v habsburški monarhiji, pol pa v kraljevini Jugoslaviji. Obe obdobji sta bili seveda zelo različni. V prvem je gospodoval Dunaj, v drugem Beograd. Drugačno je bilo gospodarsko, geografsko, kulturno, jezikovno, politično in še marsikakšno okolje. Vendar pa so obe obdobji pretresali narodnostni boji, v vsaki državi drugačni, Slovence pa še boji med liberalnim in katoliškim taborom, v obeh državah podobni.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/20424
  • dcterms:title
   • Mojega življenja pot
   • Spomini dr. Vladimirja Ravniharja
  • dcterms:creator
   • Vladimir Ravnihar
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • politična zgodovina
   • 20. stoletje
   • slovenski politiki
   • spomini
   • Slovenia
   • political history
   • 20 century
   • Slovenian politicians
   • memories
  • dcterms:description
   • Prvi Ravnihar, ki ga omenja Slovenski biografski leksikon, je Janez (1798-1876), rojen ob koncu 18. stoletja v Škofji Loki, oskrbnik raznih graščin in vinski trgovec. Sledijo mu trije njegovi sinovi: Ludvik (1827-1901), sodnik in politik, v letih 1867- 1870 prvi slovenski deželni poslanec dolenjskih mest, Franc (1832-1904), deželni uradnik, eden ustanoviteljev ljubljanske čitalnice, Sokola, Dramatičnega društva in Glasbene matice, in sodnik Nikomed (1840-1928). Tretjo generacijo zastopa v Slovenskem biografskem leksikonu Francetov sin Vladimir (1871-1954), pisec naših spominov, četrto pa njegova otroka Evgenij (1912-1949) in Božena (rojena 1914). Dr. Vladimir Ravnihar je s svojim delom v Glasbeni matici, Sokolu in drugih društvih nadaljeval in širil očetovo delo, po politični aktivnosti pa je daleč presegel strica Ludvika. O političnih prilikah njegovega časa naj tu spregovorim nekaj besed. Od prve službe (1895) do nemško-italijanskega napada na Jugoslavijo (1941), ki z njim zaključuje svoje spomine, je preživel Ravnihar približno pol časa v habsburški monarhiji, pol pa v kraljevini Jugoslaviji. Obe obdobji sta bili seveda zelo različni. V prvem je gospodoval Dunaj, v drugem Beograd. Drugačno je bilo gospodarsko, geografsko, kulturno, jezikovno, politično in še marsikakšno okolje. Vendar pa so obe obdobji pretresali narodnostni boji, v vsaki državi drugačni, Slovence pa še boji med liberalnim in katoliškim taborom, v obeh državah podobni.

  • dcterms:tableOfContents
   • Janez CVIRN ............................................................................................................. 7
    UREDNIŠKI ZAPIS
    Božena RAVNIHAR.................................................................................................. 8
    SPOMINI NA OČETA
    Vasilij MELIK............................................................................................................ 10
    POLITIČNA SLIKA RAVNIHARJEVEGA ČASA
    Vladimir RAVNIHAR............................................................................................... 17
    MOJEGA ŽIVLJENJA POT

   • Janez CVIRN ............................................................................................................. 7
    UREDNIŠKI ZAPIS
    Božena RAVNIHAR.................................................................................................. 8
    SPOMINI NA OČETA
    Vasilij MELIK............................................................................................................ 10
    POLITIČNA SLIKA RAVNIHARJEVEGA ČASA
    Vladimir RAVNIHAR............................................................................................... 17
    MOJEGA ŽIVLJENJA POT

  • dcterms:publisher
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani; 2
  • dcterms:contributor
   • Božena Ravnihar
   • Janez Cvirn
   • Vasilij Melik
   • Dušan Nećak
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 68126208
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf