Kronika, 2009, št. 1

Kronika, 2009, no. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Niko Hudelja (prev. nem.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Chiara Comandi (prev. it.)
Posamezni prispevki:
 • Trevor Shaw: Cerkniško jezero v Frischlinovi pesmi iz okoli leta 1583 in Steinbergovi knjigi iz leta 1761, Cerkniško jezero in c. 1583 and in 1761. Frischlinss poem and Steinbergs book
 • Irena Žmuc: Prva ljubljanska beraška značka iz leta 1622, The first Ljubljana beggar badge from the year 1622
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Jezersko - pozabljeni delček Koroške, Jezersko — the forgotten part of Koroška (Carinthia)
 • Vladimir Vilman: Mizarska tradicija družine Bavčar iz Sela v Vipavski dolini, Joiners tradition of the Bavčar family from Selo in Vipavska dolina
 • Mira Hodnik: Idrija v letih 1918-1922 - obdobje treh držav, Idrija in the years 1918-1922 - the period of three states
 • Andreja Polanšek: Nižja gimnazija v Tržiču (1945-1957), Lower grammar school in Tržič (1945—1957)
 • Ines Unetič: Protokolarni prostor v Ljubljani, Podoba protokolarnega prostora skozi čas, prostor in družbo, Protocol space in Ljubljana, The image of protocol space through time, space and society
 • Ladislav Hladký: Obnovljeno partnerstvo med Čehi in Slovenci, Petnajst let na novo razvijajočega se kulturnega in znanstvenega sodelovanja
 • Boris Golec: Dopolnilo k prispevku "Je bila Trubarjeva druga žena Celjanka?", (Kronika 56, št. 3, 2008, str. 453-462)
 • Dejan Zadravec: Jože Maček: Podčetrtek skozi stoletja, Maribor: Založba Pivec, 2008, 262 str.
 • Nadja Terčon / Bogdana Marinac / Snježana Karinja: Rex - blišč, propad, obujeni spomin, Razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran
 • Meta Matijević: Marko Polenšek: Po njih izdelkih jih boste spoznali. O izbranih novomeških obrteh v času med svetovnima vojnama, Razstava in katalog k razstavi Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, Novo mesto : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2008, 61 str.
 • Janez Kopač: Dr. Marjan Drnovšek - šestdesetletnik
 • Sebastijan M. Jarh: Mojca Šorn: Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno, Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2007, 499 str. (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 6)
 • Marko Bonin: Čežarji in Pobegi: včeraj, danes, jutri, Krajevni zbornik (ur. Vlasta Beltram). Pobegi, Čežarji : Krajevna skupnost, 2007, 284
 • Branko Marušič: Darja Mihelič: Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? Piransko ribolovno območje skozi čas., Koper : Založba Annales, 2007, 223 str.
 • Boris Golec: Marjetka Balkovec Debevec: V Črnomlju od nekdaj bili so veseli ... : Črnomelj v kulturnem in družabnem utripu od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne., Črnomelj : Občina, 2008, 352 str.
 • Aleš Gabrič: Ljubljanska univerza in njeni študenti : 1945-1960 : fotografski zbornik, III. del (ur. Jože Ciperle; ur. in avtor dodatnega besedila Tea Anžur)., Ljubljana : Univerza, 2007, 326 str.
 • Petra Kolenc: Vesna Mia Ipavec: Murve in "kavalirji". Svilogojstvo na Goriškem., Nova Gorica-Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, 171 str.
 • Damir Globočnik: Vida Košmelj-Beravs: Železniki skozi čas, Radovljica : založba Didakta, 2007, 332 str.
 • Matic Volarič: Sveti Miklavž iz Čolnišč. Podružnična cerkev svetega Miklavža v Čolniščah 1687-2007 (ur. Mihaela Ocepek), Čolnišče : Društvo KRT, 2007, 32 str.
 • Janez Kopač: Železnica skozi Naklo. 100 let železniške proge Kranj-Naklo-Tržič, 1908-1966-2008 (avtorji Karel Rustja idr.). Naklo : Občina, 2008, 175 str.
 • Eva Holz: Tadej Brate: Borovniški viadukt. Borovnica : Zgodovinsko društvo, 2007, 128 str.